LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 (dành cho công đoàn cấp trên)

Công văn số 1013/LĐLĐ-VP ngày 12/10/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (2 trang)
Posted: 13/10/2022 7:39:25 AM | Latest updated: 13/10/2022 3:18:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5558
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn các công đoàn cấp trên tại TP. HCM xây dựng báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó, về kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 phải nêu được những nội dung trọng tâm sau đây:

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao trong năm 2022 theo Thông báo số 147/TB-LĐLĐ ngày 14/02/2022 và Thông báo số 152/TB-LĐLĐ ngày 23/02/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố.

2. Kết quả của hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động trong năm.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của nhà nước đối với người lao động như hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ cho con của công nhân lao động,...

4. Việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

5. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phòng ngừa, ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân lao động.

6. Kết quả tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022.

7. Kết quả triển khai các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn; đặc biệt là kết quả và tác động mang lại của Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, quyết tâm sáng tạo chiến thắng đại dịch Covid-19”.

8. Công tác chỉ đạo và kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công cơ sở.

9. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến đến Đại hội công đoàn TP. HCM nhiệm kỳ 2023-2028.

10. Các hoạt động sáng tạo, mang lại kết quả trong thực tiễn hoạt động ở các cấp công đoàn.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, được xác định căn cứ vào chương trình công tác toàn nhiệm kỳ và yêu cầu thực tiễn.

Báo cáo này phải nộp về Liên đoàn Lao động Thành phố chậm nhất ngày 05/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5558

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Hướng dẫn sử d5ng kinh phí công đoàn chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động
blue-check Sẽ tổ chức Tọa đàm và tập huấn kỹ năng tổ chức thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn vào tháng 11/2022
blue-check Đoàn viên các nghiệp đoàn tại TP. HCM sẽ được tặng quà tết trị giá 700.000đ
blue-check Kế hoạch thăm và tặng quà tết 2023 cho doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động TP. HCM
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 (dành cho công đoàn cấp trên)
blue-check Các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho đoàn viên trong quý 4/2022
blue-check Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
blue-check [TP. HCM ] Công đoàn phải nhắc nhở đoàn viên chấp hành pháp luật giao thông bằng nhiều hình thức
blue-check Sử dụng tài sản công đoàn vào mục đích kinh doanh phải khai nộp thuế
blue-check Hướng dẫn phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2022 của đơn vị sự nghiệp công đoàn
blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn