LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình thay đổi lao động (6 tháng và cả năm)

Công văn số 18568/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 31/5/2022 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về báo cáo sử dụng lao động (2 trang)
Posted: 1/6/2022 10:52:42 AM | Latest updated: 16/6/2022 2:25:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn doanh nghiệp nộp trực tuyến Báo cáo định kỳ tình hình thay đổi lao động theo quy định tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

1. Báo cáo tại Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/ )

- Trình tự nộp: gồm 4 bước (truy cập vào Cổng dịch vụ -> Chọn mục "Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH và báo cáo tình hình sử dụng lao động" -> Chọn cơ quan gửi báo cáo -> nhập biểu mẫu khai báo và gửi hồ sơ lên hệ thống).

- Mẫu báo cáo: thực hiện theo mẫu tại Cổng dịch vụ công.

- Thời gian nộp: trước ngày 5/6 (với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 5/12 (với báo cáo năm).

2. Báo cáo về Sở Lao động - TB&XH

- Mẫu báo cáo: Mẫu số 01/PLI ban hành tại Phụ lục I Nghị định 145/2020/NĐ-CP ;

- Thời gian nộp: trước ngày 5/6 (với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 5/12 (với báo cáo năm). Riêng báo cáo 6 tháng năm 2022, thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/6/2022.

- Hình thức nộp: trực tuyến bằng cách truy cập vào đường link: https://forms.gle/5y7HZ8tS1oiHoiSc9 hoặc quét mã QR code đính kèm tại văn bản này để nộp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm