LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình TNLĐ năm 2022

Công văn số 37268/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động (17 trang)
Posted: 27/12/2022 11:12:18 AM | Latest updated: 28/12/2022 6:49:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5612
LuatVietnam

Theo thông báo của Sở Lao động TB&XH TP. HCM, doanh nghiệp sẽ nộp Báo cáo tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2022 bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://atld.com.vn .

Thời gian nhận Báo cáo từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 10/1/2023.

Cách thức đăng ký tài khoản, đăng nhập, nộp báo cáo tình hình TNLĐ trên hệ thống https://atld.com.vn thực hiện theo tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5612

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tại các công trường
light-check Thay mới tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình TNLĐ năm 2022
light-check Danh mục các phương tiện bảo hộ phải cấp phát cho người lao động (mới) English attachment
blue-check Danh sách 94 cơ sở y tế được cấp phép khám bệnh nghề nghiệp
blue-check Phải thông báo cho Sở Lao động trước ít nhất 3 ngày khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ
blue-check [Hà Nội] Các việc doanh nghiệp cần làm để nâng cao sức khỏe cho người lao động
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
blue-check Những việc cần làm để phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động (tại TP. HCM)
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Danh sách 207 cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động English attachment
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM
blue-check [TP. HCM] Những việc cần làm trong tháng 5/2022 của công đoàn tại doanh nghiệp
blue-check Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2021 và giải pháp phòng ngừa năm 2022
blue-check Các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn lao động năm 2022 của ngành xây dựng
blue-check Những việc cần làm để hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022