LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2022 của đơn vị sự nghiệp công đoàn

Công văn số 5047/TLĐ-TC ngày 26/9/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ (2 trang)
Posted: 27/10/2022 10:30:38 AM | Latest updated: 28/10/2022 9:22:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5568
Căn cứ ban hành

blue-check 116/NQ-CP - Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022

blue-check 116/NQ-CP - Người lao động có tham gia BHTN đến 30/9/2021 được hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng English attachment

blue-check 60/2021/NĐ-CP - Thay mới quy chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công English attachment

blue-check 116/NQ-CP - Sẽ áp dụng "thuế lũy tiến" đối với người sở hữu nhiều nhà đất English attachment

blue-check 116/NQ-CP - Cắt giảm hồ sơ - thủ tục trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và hộ tịch

stop-check 141/2016/NĐ-CP - Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế, lao động, xây dựng, công thương...

stop-check 54/2016/NĐ-CP - Quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

stop-check 43/2006/NĐ-CP - Cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập English attachment

LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công đoàn phê duyệt phương án tự chủ tài chính từ năm 2022 theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 5/9/2022.

Theo đó, đối với đơn vị sự nghiệp công đoàn đã được giao quyền tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CPstatus1 , Nghị định 54/2016/NĐ-CPstatus1 , Nghị định 141/2016/NĐ-CPstatus1 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt đến hết năm 2022.

Đối với đơn vị sự nghiệp công đoàn chưa được phê duyệt phương án tự chủ tài chính thì thực hiện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của năm 2022 theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP .

Kể từ năm 2023, các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn sẽ xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

Riêng với đơn vị sự nghiệp công đoàn đã được cơ quan thẩm quyền giao tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5568

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Hướng dẫn sử d5ng kinh phí công đoàn chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động
blue-check Sẽ tổ chức Tọa đàm và tập huấn kỹ năng tổ chức thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn vào tháng 11/2022
blue-check Đoàn viên các nghiệp đoàn tại TP. HCM sẽ được tặng quà tết trị giá 700.000đ
blue-check Kế hoạch thăm và tặng quà tết 2023 cho doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động TP. HCM
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 (dành cho công đoàn cấp trên)
blue-check Các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho đoàn viên trong quý 4/2022
blue-check Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
blue-check [TP. HCM ] Công đoàn phải nhắc nhở đoàn viên chấp hành pháp luật giao thông bằng nhiều hình thức
blue-check Sử dụng tài sản công đoàn vào mục đích kinh doanh phải khai nộp thuế
blue-check Hướng dẫn phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2022 của đơn vị sự nghiệp công đoàn
blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn