LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất

Công văn số 517/BYT-BH ngày 7/2/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện khoản 4 Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ (2 trang)
Posted: 8/2/2023 9:17:00 AM | Latest updated: 9/2/2023 8:35:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5633
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn khoản 4 Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5/11/2022 về việc tiếp tục thanh toán BHYT cho các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả phê duyệt nhà thầu trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực (5/11/2022).

Theo đó, thời hạn thực hiện thanh toán BHYT cho các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp theo điều khoản nêu trên được căn cứ theo thời gian thực hiện của hợp đồng cung cấp vật tư, hóa chất đã ký trước ngày 5/11/2022 hoặc không quá ngày 5/11/2023.

Mức giá và phạm vi thanh toán thực hiện theo quy định hiện hành về giá dịch vụ y tế và quy định về phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia BHYT.

Các bệnh viện phải thống kê chính xác, đầy đủ, cụ thể và cung cấp cho cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT:

- Danh sách nhà thầu đã trúng thầu vật tư, hóa chất kèm quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng cung cấp vật tư, hóa chất và danh mục các máy do các nhà thầu này cung cấp máy sau khi trúng thầu;

- Văn bản thể hiện nhà thầu cung cấp máy cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất;

- Các máy do các nhà thầu nêu trên cung cấp cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải bảo đảm nguyên tắc về quản lý trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về trang thiết bị y tế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5633

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

blue-check Quỹ BHYT đã chấp nhận thanh toán chi phí KCB vào ngày nghỉ, ngày lễ
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu trong quý 2/2023
blue-check Sửa đổi chính sách đấu thầu trang thiết bị y tế và thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật English attachment
blue-check Cổng giám định BHYT đã nâng cấp để liên thông giấy khám sức khỏe và giấy chứng sinh
blue-check 02 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngừng KCB BHYT kể từ 1/3/2023
blue-check Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý II/2023
blue-check Quy trình cấp giấy chứng sinh, báo tử và khám sức khỏe lái xe trên Cổng giám định BHYT
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 5)
blue-check Bổ sung 06 Danh mục mã dữ liệu áp dụng trong thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất
blue-check Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT trực tuyến
blue-check Chuẩn dữ liệu tổng hợp thông tin chi phí KCB BHYT
blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
blue-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment
blue-check Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý 4/2022
blue-check Điều chỉnh phạm vi nhận đăng ký KCB BHYT quý I/2023 của Bệnh viện 175 (TP. HCM)
blue-check Thay mới Quy trình giám định điều kiện thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn giám định và quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021
blue-check Phí BHYT tháng 12/2022 phải đóng trước ngày 25/12
blue-check Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp