LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn tính kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư English attachment

Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 5/10/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (12 trang)
Posted: 10/10/2022 8:03:21 AM | Latest updated: 28/10/2022 9:29:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5556 | Vietlaw: 582
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện hoạt động bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo Điều 3 Thông tư này, kinh phí tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tối đa không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, tái định cư của dự án. Riêng kinh phí cưỡng chế thu hồi đất được xác định căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được duyệt.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5556

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT61-05102022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được công bố để lấy ý kiến người dân từ tháng 12/2022
blue-check Hội nghị chung cư bất thường do xã/phường tổ chức không ràng buộc tỷ lệ tham dự của các chủ sở hữu
blue-check Về hạn mức sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam English attachment
blue-check Tổ chức, cá nhân nước ngoài không được mua quá 10% số nhà ở trong một dự án
light-check Các quyền hạn của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai
blue-check Thay mới các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai tại Hà Nội
blue-check Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Thủ Đức
blue-check Hướng dẫn tính kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư English attachment
blue-check Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở English attachment
blue-check Từ 30/9/2022, UBND các quận/huyện tại Hà Nội được ủy quyền quyết định giá đất bồi thường
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, xử phạt các sai phạm về đất đai
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường xử phạt hành vi gây "sốt đất"
blue-check Định hướng lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030
blue-check Ý kiến của Chính phủ về các dự án sửa đổi luật giá, đất đai, đấu thầu và HTX
blue-check Hà Nội sẽ siết chặt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
blue-check Sẽ tiếp tục thanh tra xử phạt vi phạm về phân lô bán nền
blue-check Một số quy định mới về trích lập và sử dụng Quỹ phát triển đất
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP. HCM năm 2022 (để tính bồi thường, tái định cư)
blue-check Dự thảo Luật Đất đai
blue-check Chương trình phát triển nhà ở tại Hà Nội giai đoạn 2021-2030