LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn tổ chức đấu thầu dự án công trình dịch vụ đường bộ English attachment

Thông tư số 01/2023/TT-BGTVT ngày 7/3/2023 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ (138 trang)
Posted: 8/3/2023 7:31:35 AM | Latest updated: 21/3/2023 10:50:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5654 | Vietlaw: 603
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, các quy định chung trong đấu thầu, căn cứ đánh giá, chấp thuận nhà đầu tư, quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... đối với công trình Trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ.

Theo Điều 4 Thông tư này, các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế nếu đáp ứng quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu.

Các trường hợp được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước bao gồm:

- Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này;

- Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng quyết định theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng hoặc ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5654

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT01_07032023BGTVT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

blue-check Các quy định đã được sửa đổi để gỡ vướng cho công tác mua sắm, đấu thầu thuốc
blue-check Nhà thầu xây lắp có phải độc lập với nhà thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi?
blue-check Hướng dẫn tổ chức đấu thầu dự án công trình dịch vụ đường bộ English attachment
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực đấu thầu, hợp tác xã sẽ được cắt giảm
blue-check Sửa đổi quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu trực tuyến
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu English attachment
blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế
blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
blue-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản