LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn về loại và liều lượng tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 12 tuổi

Công văn số 1439/VSDTTƯ-TCQG ngày 21/6/2022 của Bộ Y tế về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em >/ 12 tuổi đã tiêm mũi 1 (1 trang)
Posted: 22/6/2022 8:29:53 AM | Latest updated: 23/6/2022 9:43:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Để đảm bảo an toàn, Bộ Y tế lưu ý khi tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi phải tuân thủ đúng loại vắc xin và liều lượng như sau:

- Nếu mũi 1 đã tiêm vắc xin Moderna thì mũi 2 sử dụng tiếp vắc xin Moderna với liều lượng 0,5ml.

- Nếu mũi 1 đã tiêm vắc xin Pfizer thì mũi 2 sử dụng tiếp vắc xin Pfizer loại cho người từ 12 tuổi trở lên với liều lượng 0,3ml.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19