LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông

Công văn số 1388/SGDĐT-KTKĐ ngày 5/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện Điều 46 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐTstatus2 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (2 trang)
Posted: 9/5/2022 9:13:47 AM | Latest updated: 10/5/2022 8:36:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5446
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn một số nội dung về việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo quy định tại Điều 46 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐTstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5446
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo