LuatVietnam

stop-check Hướng dẫn xác định các hành vi bị xem là vi phạm hành chính trên biển

Thông tư số 130/2014/TT-BQPstatus1 ngày 24/9/2014 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (13 trang)
Posted: 6/10/2014 9:54:18 AM | Latest updated: 6/1/2023 11:21:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3585
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn xác định các hành vi liên quan đến tàu biển bị xem là vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam:

- Tàu dừng lại hoặc neo đậu trong lãnh hải Việt Nam mà không phải do gặp sự cố hàng hải, sự cố bất khả kháng, gặp nạn...

- Vi phạm về treo Quốc kỳ Việt Nam và treo cờ quốc tịch

- Vận chuyển hàng hóa trên biển mà không có hợp đồng hoặc giấy tờ tương tự

- Sang mạn xăng dầu, quặng và các loại hàng hóa khác không đúng địa điểm

- ...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2014 và thay thế Thông tư số 137/2005/TT-BQP ngày 20/9/2005.

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 143/2018/TT-BQPstatus1 ngày 15/9/2018.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 16/02/2023, thay thế bằng Thông tư số 105/2022/TT-BQP ngày 29/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Nov-2014
Hết hiệu lực 16-Feb-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3585
Văn bản thay thế

follow 105/2022/TT-BQP - Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính English attachment

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải biển

blue-check Các lưu ý về kê khai thuế khi thu hộ cước cho hãng vận tải nước ngoài English attachment
blue-check Vận chuyển hàng hóa tuyến quốc tế được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Các thủ tục mới sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải
blue-check Quy trình cấp phép chạy thử tàu biển mới đóng hoặc hoán cải (tại TP. HCM)
blue-check Ký thêm hợp đồng cho thuê tàu ở nước ngoài phải gia hạn thời gian tạm xuất English attachment
blue-check Cắt giảm nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực vận tải từ 1/10/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải English attachment
blue-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
blue-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Hóa đơn thu hộ cước tàu biển phải ghi rõ ký hiệu về thuế suất GTGT English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế