LuatVietnam

light-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính

Thông tư số 105/2022/TT-BQP ngày 29/12/2022 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 12/11/2013, Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 (14 trang)
Posted: 6/1/2023 10:53:59 AM | Latest updated: 12/1/2023 2:42:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5623
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn xác định các hành vi vi phạm trong vùng biển Việt Nam bị xử phạt hành chính theo Nghị định 162/2013/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 23/2017/NĐ-CP và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ).

Bao gồm:

- Hành vi dừng lại, neo đậu trái phép trong lãnh hải Việt Nam của tàu thuyền nước ngoài;

- Hành vi đi vào vùng cấm hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải Việt Nam của tàu thuyền nước ngoài;

- Hành vi xâm phạm vùng biển để điều tra, thăm dò, nghiên cứu khoa học tài nguyên biển hoặc du lịch, khai thác, mua, bán thủy sản;

- Hành vi gây cản trở hoạt động trên biển;

- Hành vi vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép trên các vùng biển;

- Hành vi vi phạm các quy định về đăng ký, đăng kiểm và giấy phép vận tải nội địa của tàu biển;

- Hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn hàng hải;

- Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển của tàu thuyền nước ngoài;

- Hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển chất thải nguy hại trên biển;

...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2023

Thay thế Thông tư số 130/2014/TT-BQPstatus3 ngày 24/9/2014 và Thông tư số 143/2018/TT-BQPstatus3 ngày 15/9/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5623

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

light-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
light-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS