LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức (4 trang)
Posted: 3/1/2023 10:11:12 AM | Latest updated: 3/1/2023 2:41:54 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn về căn cứ, trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc bộ, ngành, địa phương.

Việc xác định cơ cấu ngạch công chức theo Thông tư này được sử dụng để chuyển ngạch, nâng ngạch và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý theo Phụ lục số 01, 02 ban hành tại Thông tư này và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt về Bộ Nội vụ để theo dõi quản lý.

Trường hợp có sự thay đổi về cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, các bộ, ngành, địa phương phải kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ để có ý kiến thống nhất trước khi thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

light-check Chính sách nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế (áp dụng từ 20/7/2023)
light-check Danh mục công chức ngành kiểm dịch, kiểm lâm phải định kỳ chuyển đổi công tác
blue-check Quy chế vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức
light-check Quy định mới về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho công viên chức
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo viên công lập
blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
blue-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức English attachment
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN