LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế, hải quan kể từ 1/7/2022

Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (32 trang)
Posted: 15/6/2022 9:13:21 AM | Latest updated: 17/6/2022 1:04:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5476
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy định về mã ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế và hải quan, áp dụng kể từ ngày 1/7/2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và bãi bỏ Thông tư số 77/2019/TT-BTCstatus1 ngày 11/11/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5476

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Cán bộ - Công chức

light-check Các nhóm viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 15/8/2022
blue-check Thủ tục kê khai, xác minh về tài sản và thu nhập của công chức nhà nước (thuộc TP. HCM)
blue-check Hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế, hải quan kể từ 1/7/2022
blue-check Quy chế quy hoạch công chức thuộc Kiểm toán nhà nước
blue-check Quy chế mới về xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ công chức tại TP. HCM
blue-check Năm 2022, công chức tại TP. HCM chỉ được áp dụng hệ số tăng lương là 1,2
blue-check Đến 2023, quan chức có thể kê khai trực tuyến tài sản và thu nhập
blue-check Công chức quản lý nhân sự phải chuyển đổi công tác định kỳ 3 - 5 năm
blue-check Chu kỳ luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ ngành giáo dục là 3 đến 5 năm
blue-check Giải thích những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo nhà nước từ 3/11/2021
blue-check Những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Thời hạn luân chuyển định kỳ đối với cán bộ tài chính từ 21/10/2021
blue-check Sửa đổi quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
blue-check Thời hạn luân chuyển định kỳ cán bộ thanh tra: 3 - 5 năm
blue-check Cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế
blue-check Đề xuất một số giải pháp kiểm soát công chức nhà nước thời dịch
blue-check Sĩ quan quân đội phục viên không được lập doanh nghiệp trong vòng 12 tháng
blue-check Quy định về trang phục và thẻ của công chức thuế
blue-check Sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên cho công chức