LuatVietnam

Hương liệu thực phẩm không được giảm 2% thuế GTGT

Cập nhật 10/5/2022 | Đăng tải: LVN.5449

hoi Công ty Song Nguyễn Lâm
Công ty có nhập khẩu hương liệu (phụ gia thực phẩm) và áp mã HS 3302.10.90. Nhóm mã HS 3302 trong Biểu thuế nhập khẩu (theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP) được mô tả là “Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch có cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống”.
Nhóm mã HS 3302 có trong cột 10 của Phụ lục I – Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Tên sản phẩm ở cột 8 là “Hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật”. Nội dung ở cột 9 là “Dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp, sản xuất đồ uống”.
Cùng là nhóm mã HS 3302 nhưng mô tả trong Biểu thuế nhập khẩu và Tên sản phẩm trong Phụ lục I – Nghị định 15/2022/NĐ-CP có khác nhau.
Chúng tôi không biết, toàn bộ hương liệu nhập khẩu theo mã HS 3302.10.90 có thuộc đối tượng không được giảm thuế GTGT hay không? Hay phải có sự phân loại nào khác?

luat Cục Hải quan TP. HCM:

Tại Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có tên sản phẩm được nêu ở cột 8 “Hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật” và nêu ở cột 9 “Dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp, sản xuất đồ uống”. mã HS nêu tại cột 10 là: 3302.

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; hướng dẫn tại công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022 và công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/02/2022 của Tổng cục Hải quan, đối chiếu với trường hợp của công ty nêu trên thì:

Trường hợp công ty xác định mặt hàng Hương liệu (phụ gia thực phẩm) mã HS: 3302.10.90 là Hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp, sản xuất đồ uống thì thuộc Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Công ty lưu ý khai báo định danh hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, quy định về phân loại hàng hóa và các văn bản hướng dẫn liên quan, Biểu thuế giá trị giá tăng. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể với Chi cục nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Xem thêm

Thuế GTGT