LuatVietnam

blue-check Hủy hợp đồng mua bán nhà đất phải xuất hóa đơn hoàn trả

Công văn số 3116/TCT-CS ngày 25/7/2023 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn đã lập (1 trang)
Posted: 7/9/2023 8:06:00 AM | Latest updated: 7/9/2023 3:07:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5778
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp việc chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản trên đất giữa bên mua và bên bán do các bên tự nguyện thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và được cơ quan thẩm quyền cho phép thì bên mua thực hiện xuất hóa đơn hoàn trả hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Việc kê khai bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2456/TCT-CS ngày 22/6/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5778

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu