LuatVietnamLogo

blue-check Hủy mua bán nhà có được hoàn lại thuế TNCN và lệ phí trước bạ?

Công văn số 3769/TCT-DNNCN ngày 10/9/2020 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNCN và lệ phí trước bạ (2 trang)
Posted: 14/9/2020 8:51:46 AM | Latest updated: 16/9/2020 1:49:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5044

LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp các cá nhân chuyển nhượng bất động sản (BĐS) cho nhau nhưng sau đó thỏa thuận hủy giao dịch thì các khoản thuế TNCN, LPTB đã nộp đúng theo Thông báo của cơ quan thuế không được coi là khoản nộp thừa để xét hoàn.

Ngoài ra, việc thỏa thuận hủy giao dịch chuyển nhượng BĐS là do ý chí chủ quan của các bên, không phải lý do bất khả kháng, đồng thời tài sản không bị ngăn chặn, hạn chế giao dịch, không phải hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nên không thuộc diện được hoàn thuế theo Điều 70 Luật Quản lý 38/2019/QH14 và Điều 8 Luật thuế TNCN 04/2007/QH12status2 .

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5044
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Về việc hoàn thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoài tỉnh (21/4/2020) 

nexto  Lãi từ chuyển nhượng BĐS không được bù trừ với lỗ của sản xuất kinh doanh (24/3/2020) 

nexto  Bán BĐS khi đang làm thủ tục giải thể phải mua hóa đơn lẻ (11/3/2020) 

nexto  Chuyển nhượng BĐS sau khi đã giải thể phải xuất hóa đơn lẻ (16/12/2019) 

nexto  Chuyển nhượng BĐS đồng sở hữu, thuế TNCN được phân bổ theo tỷ lệ sở hữu (6/12/2019) 

nexto  Về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS (19/11/2019) 

nexto  Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS (23/10/2019) 

nexto  Thời hạn khai thuế TNCN bán nhà đất là bao lâu? (12/9/2019) 

nexto  Chuyển nhượng BĐS phải trích nộp thuế TNDN tại nơi có BĐS (8/9/2019) 

nexto  Về xác định giá tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS (26/8/2019) 

Kinh doanh bất động sản