LuatVietnam

Hủy tờ khai hải quan đăng ký trùng có bị phạt?

Cập nhật 30/8/2022 | Đăng tải: LVN.5529

hoi CTY TNHH SX-TM-XD CHẤN LẬP
Công ty chúng tôi hiện đang làm thủ tục xin hủy tờ khai XK do khai trùng lặp và đã hết hạn tại Chi Cục Hải Quan Cảng Sài Gòn KV1 (Cát Lái_02CI). Tuy nhiên, công chức Hải quan (bộ phận thủ tục XK) nói rằng công ty sẽ bị phạt 3.500.000 vnđ/tờ khai, như vậy có đúng không?
Bởi vì lúc trước công ty chúng tôi có xin hủy tờ khai tại Chị Cục Quản lý hàng Gia Công (TP. HCM) bình thường, không có phí này. Vậy chúng tôi rất mong nhận được thông tin từ Quý hải quan trong thời gian sớm nhất.

luat Bộ phận tư vấn:

Do không có hồ sơ cụ thể và nội dung thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời cụ thể nội dung bạn đề nghị. Tuy nhiên căn cứ nội dung câu hỏi, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Hiện nay, các trường hợp hủy tờ khai hải quan được quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC:

“a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

a.1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;

a.2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

a.3) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

a.4) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;

a.5) Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai.

b) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản;

c) Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với hình thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy;

d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

d.1) Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế;

d.2) Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;

d.3) Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4, điểm d.1 và d.2 khoản này, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa;

d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.

Các hành vi vi phạm và chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Theo đó, không quy định về hành vi hủy tờ khai hải quan. Tuy nhiên, đối chiếu hồ sơ vụ việc cụ thể, xác định tờ khai hải quan bị hủy trong trường hợp nào để làm căn cứ xác định hành vi vi phạm và chế tài xử phạt (ví dụ: trường hợp hủy tờ khai do Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành thì có thể xem xét về hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 128/2020/NĐ-CP,…).

Xem thêm

Thủ tục hải quan

otvet Cách khai "người xuất khẩu" trên tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu nhập khẩu
otvet Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công có phải thông báo với hải quan?
otvet Sửa đổi mã loại hình trên tờ khai hải quan có bị phạt?
otvet Hủy tờ khai hải quan đăng ký trùng có bị phạt?
otvet DNCX nhập khẩu tài sản cố định, khai mã loại hình nào?
otvet Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?
otvet Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan
otvet Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?
otvet Tra cứu mã kho tập kết hàng xuất khẩu như thế nào?
otvet Bên nhận gia công lại có phải khai hải quan?
otvet Hàng nhập từ kho ngoại quan có được đăng ký tờ khai ở nơi khác?
otvet Tên sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu phải thống nhất với tờ khai nhập khẩu ban đầu
otvet Thủ tục khai báo hàng xuất khẩu đóng chung container
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu vào kho ngoại quan, khai mã loại hình nào?
otvet Điều kiện khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ
otvet Thủ tục khai hải quan khi chuyển nguyên liệu nhập gia công sang SXXK
otvet Khai bổ sung tờ khai luồng vàng có bị xử phạt?
otvet "Tên hàng" được khai bổ sung sau thông quan
otvet Bên mua lại hàng nhập khẩu có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan
otvet Được tái xuất tại chỗ máy móc gia công đã tạm nhập