LuatVietnam

blue-check Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian tới

Quyết định số 1927/QĐ-TCT ngày 8/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (15 trang)
Posted: 14/2/2023 1:57:46 PM | Latest updated: 15/2/2023 1:37:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5637
LuatVietnam

Theo Kế hoạch này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục, quy định hành chính thông qua các giải pháp sau:

- Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực thuế.

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); bảo đảm 100% các hồ sơ TTHC đã tiếp nhận giải quyết được cập nhật tình trạng xử lý trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế để doanh nghiệp, người dân theo dõi, giám sát.

- Hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, làm cơ sở để xác định mã loại giấy tờ, kết nối, chia sẻ, sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia thực hiện.

- Điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5637

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check Thủ tướng yêu cầu các Bộ cắt giảm thêm ít nhất 20% số TTHC trước 30/9/2023
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết trực tuyến toàn trình tại Tp. HCM từ 2023-2024
blue-check 123 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực công thương tại Tp.Hà Nội
blue-check Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết liên thông tại Hà Nội trong năm 2023
light-check Định mức chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
blue-check 16 thủ tục mới trong lĩnh vực phân bón, kiểm dịch, ATTP tại Hà Nội
blue-check Đã bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục thuế
blue-check Các quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC sẽ sớm được bãi bỏ
blue-check Các thủ tục thuế và hải quan sẽ được gỡ bỏ quy định nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
blue-check Danh mục 267 TTHC sẽ được bỏ yêu cầu nộp giấy tờ về cư trú
blue-check Hà Nội chấn chỉnh việc công chức đòi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết TTHC
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép buôn bán phân bón, xác nhận bảng kê lâm sản và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check 12 thủ tục mới về cấp phép sản xuất, mua bán rượu, thuốc lá, chai LPG tại TP. HCM
blue-check Danh mục TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính
blue-check Các thủ tục hành chính về bức xạ, công bố hợp quy, chuyển giao công nghệ tại Tp. Hà Nội
blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội
blue-check Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian tới
blue-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội