LuatVietnam

blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH

Quyết định số 299/QĐ-BHXH ngày 1/3/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023 (6 trang)
Posted: 7/3/2023 2:02:16 PM | Latest updated: 9/3/2023 2:39:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5653
LuatVietnam

Theo Kế hoạch này, đến tháng 2/2023, ngành BHXH sẽ hoàn thành việc triển khai liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử qua Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống giám định BHYT.

Đến tháng 6/2023, sẽ hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 02 dịch vụ công Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT (dành cho người chỉ tham gia BHYT) và Giải quyết hưởng BHXH một lần trên Cổng BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tiếp đó, đến tháng 9/2023, sẽ hoàn thành việc rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính về BHXH để bỏ việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP .

Đến tháng 12/2023, hoàn thành việc rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5653

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Hướng dẫn giải quyết hưu trí cho người lao động dôi dư
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2023 English attachment
blue-check Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH English attachment
blue-check Lương hưu tháng 2/2023 sẽ được trả chung với lương hưu tháng 1
blue-check Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần bằng cách xác thực chữ ký số
blue-check Lương hưu tháng 12/2022 sẽ được chi trả từ ngày 3/1 đến 19/1/2023
blue-check Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực BHXH, BHTN
blue-check Thí điểm thủ tục hưởng trợ cấp mai táng theo hình thức liên thông tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam
blue-check Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi Quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH English attachment
blue-check BHXH sẽ thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên 3 tháng English attachment
blue-check Tạm thời không đóng BHXH qua Agribank vào chủ nhật và ngày lễ