LuatVietnamLogo

blue-check Kế hoạch của Bộ Tài chính về phòng ngừa việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quyết định số 1588/QĐ-BTC ngày 12/10/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (5 trang)
Posted: 14/10/2020 8:07:23 AM | Latest updated: 14/10/2020 8:18:04 AM (GMT+7)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực12/10/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm