LuatVietnam

blue-check Kế hoạch đàm phán, ký kết Hiệp định thuế của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030

Quyết định số 1223/QĐ-TCT ngày 1/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Quyết định số 662/QĐ-BTC ngày 6/5/2022 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh" (18 trang)
Posted: 4/8/2022 8:10:51 AM | Latest updated: 9/8/2022 7:05:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5512
LuatVietnam

Quyết định công bố Kế hoạch đàm phán, ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước trong giai đoạn 2021-2030.

Đáng chú ý, trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ ưu tiên đàm phán, sửa đổi, bổ sung các Hiệp định thuế để phòng chống vấn đề lợi dụng Hiệp định thuế, chống hình thành cơ sở thường trú và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5512

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hiệp định thuế

blue-check Kế hoạch đàm phán, ký kết Hiệp định thuế của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030
blue-check Thuế nhà thầu có được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế? English attachment
blue-check Miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định thuế phải có hồ sơ thông báo English attachment
blue-check Xác nhận số thuế nộp tại Việt Nam, phải có Giấy chứng nhận cư trú ở nước ngoài English attachment
blue-check Kinh doanh tại Mỹ, chưa được miễn thuế TNCN theo Hiệp định
blue-check Không căn cứ theo Hiệp định thuế để xác định cơ sở thường trú khi tính thuế GTGT
blue-check Miễn giảm thuế theo Hiệp định chỉ áp dụng với số thuế phát sinh trong vòng 3 năm
blue-check Thuế phát sinh chưa quá 03 năm mới được miễn giảm theo Hiệp định English attachment
blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - New Zealand English attachment
blue-check Quy tắc mới về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam English attachment
blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore (bản bổ sung) English attachment
blue-check Các Công ty thuộc Bristish Virgin Island không được áp dụng Hiệp định thuế của Việt Nam và Anh
blue-check Hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế Việt Nam - Singapore khi chuyển nhượng vốn
blue-check Về miễn giảm thuế theo Hiệp định thuế đối các Hợp đồng tái bảo hiểm
blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Arab Saudi
blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Qatar
blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Hồng Kông English attachment