LuatVietnam

blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022

Quyết định số 976/QĐ-BKHCN ngày 10/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022 (28 trang)
Posted: 21/6/2022 2:20:42 PM | Latest updated: 14/7/2022 2:21:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5504
LuatVietnam

Quyết định công bố Kế hoạch và phương án điều tra việc đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022 nhằm đánh giá, xây dựng chiến lược, chính sách về khoa học - công nghệ.

Phạm vi điều tra bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2021 trong các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo.

Nội dung điều tra chủ yếu để xác định tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo; mức chi cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; số doanh nghiệp có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; số doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Thời gian điều tra thông tin là 62 ngày kể từ ngày 01/7/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5504

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment
blue-check Chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa tại Việt Nam đến 2030
blue-check Định hướng phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực đến 2030 English attachment
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ được hưởng thuế GTGT 5%
blue-check [TP. HCM] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép hoạt động các Sàn giao dịch và Trung tâm công nghệ
blue-check Thay mới 16 chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Hướng dẫn việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN
blue-check Các dự án ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên phát triển đến 2030
blue-check Quy chế quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
blue-check Thiết bị nghiên cứu khoa học trong nước chưa sản xuất mới được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Thủ tục Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP. HCM
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ loại nào được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Thay mới tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao English attachment
blue-check Điều kiện thành lập tổ chức KH&CN công lập
blue-check Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm English attachment
blue-check Thay mới Danh mục công nghệ cao được khuyến khích phát triển English attachment