LuatVietnam

blue-check Kế hoạch điều tra xác minh thu nhập của cán bộ thuế năm 2022

Quyết định số 1388/QĐ-TCT ngày 22/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Tổng cục Thuế (5 trang)
Posted: 30/8/2022 8:14:25 AM | Latest updated: 6/9/2022 10:40:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5530
LuatVietnam

Quyết định công bố Kế hoạch điều tra xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ thuế trong năm 2022.

Theo đó, năm 2022, ngành Thuế sẽ tập trung điều tra xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ thuế công tác trong các lĩnh vực, các khâu, các công việc nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, như: đầu tư xây dựng, đấu thầu, tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, công tác tổ chức cán bộ, cấp phép, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối tượng xác minh sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong số những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm 1 Điều 10 và Điều 16 Nghị định 130/2020/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5530

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế
blue-check Kế hoạch điều tra xác minh thu nhập của cán bộ thuế năm 2022
blue-check Cán bộ thuế được bổ nhiệm từ 18/7/2022 phải có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước
light-check Những vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải định kỳ luân chuyển
blue-check Các nhóm viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 15/8/2022 English attachment
blue-check Thủ tục kê khai, xác minh về tài sản và thu nhập của công chức nhà nước (thuộc TP. HCM)
blue-check Hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế, hải quan kể từ 1/7/2022
blue-check Quy chế quy hoạch công chức thuộc Kiểm toán nhà nước
blue-check Quy chế mới về xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ công chức tại TP. HCM
blue-check Năm 2022, công chức tại TP. HCM chỉ được áp dụng hệ số tăng lương là 1,2
blue-check Đến 2023, quan chức có thể kê khai trực tuyến tài sản và thu nhập
blue-check Công chức quản lý nhân sự phải chuyển đổi công tác định kỳ 3 - 5 năm
blue-check Chu kỳ luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ ngành giáo dục là 3 đến 5 năm
blue-check Giải thích những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo nhà nước từ 3/11/2021
blue-check Những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Thời hạn luân chuyển định kỳ đối với cán bộ tài chính từ 21/10/2021
blue-check Sửa đổi quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
blue-check Thời hạn luân chuyển định kỳ cán bộ thanh tra: 3 - 5 năm
blue-check Cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế