LuatVietnam

blue-check Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của ngành Thuế và Tài chính

Quyết định số 41/QĐ-BTC ngày 13/1/2023 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2023 (5 trang)
Posted: 22/5/2023 9:35:57 AM | Latest updated: 23/5/2023 2:24:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5703
LuatVietnam

Theo Quyết định này, trong năm 2023, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp...) sẽ tổ chức phổ biến, hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa về những văn bản, dự thảo văn bản, quy định sau đây:

1. Nhóm văn bản về thuế: Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi một số Luật về đầu tư, nhà ở, đấu thầu, doanh nghiệp; Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 về chính sách miễn, giảm thuế để phục hồi KT-XH; Nghị định về ban hành Biểu thuế XNK ưu đãi của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do; Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN.

2. Nhóm văn bản về chứng khoán: Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Nhóm văn bản về kinh doanh bảo hiểm: Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Văn bản về tài chính doanh nghiệp: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 80/2021/NĐ-CP .

5. Văn bản về tài chính ngân hàng: Nghị định thay thế Nghị định 30/2007/NĐ-CPstatus2 và Nghị định 78/2012/NĐ-CPstatus2 về kinh doanh xổ số

Hình thức phổ biến, hỗ trợ giải đáp vướng mắc thông qua các buổi Hội nghị đối thoại, tập huấn kiến thức pháp luật, tọa đàm,... trực tiếp và trực tuyến.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5703

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận về an ninh, trật tự và PCCC trong năm 2023
light-check Doanh nghiệp được phép gắn biển Cấm hút thuốc tại văn phòng
blue-check Chính phủ sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh từ nay đến 2025
blue-check Đề án nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030
blue-check Mẫu Hợp đồng ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Sổ đăng ký cổ đông English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần
blue-check Mẫu Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Thủ tục khai nộp tiền cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của ngành Thuế và Tài chính
blue-check Điều lệ công ty phải quy định rõ việc phân quyền giữa các chức danh lãnh đạo English attachment
blue-check An ninh và khả năng thích ứng - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu
blue-check Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ
blue-check Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Quy trình mới về cấp, gia hạn Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội