LuatVietnam

blue-check Kế hoạch tổ chức thanh tra của Bộ Giáo dục trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023

Quyết định số 1358/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 (16 trang)
Posted: 18/5/2023 1:13:26 PM | Latest updated: 22/5/2023 9:51:56 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo Quyết định này, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ thành lập 10 đoàn thanh tra để trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023 tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Đồng thời, Bộ Giáo dục sẽ thành lập 63 đoàn thanh tra tại 63 tỉnh thành để kiểm tra công tác coi thi, chấm thi của các địa phương.

Thanh tra Bộ Giáo dục cũng sẽ chuẩn bị nguồn lực để thành lập các đoàn thanh tra đột xuất trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục trung học

blue-check Kế hoạch tổ chức thanh tra của Bộ Giáo dục trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023
blue-check Thay mới Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên English attachment
blue-check Hướng dẫn tuyển sinh đại học 2015 từ kết quả kỳ thi Trung học