LuatVietnam

blue-check Kế hoạch xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Bộ TT&TT

Quyết định số 2208/QĐ-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015status2 tại Bộ Thông tin và Truyền thông (6 trang)
Posted: 7/12/2022 3:19:24 PM | Latest updated: 9/12/2022 9:08:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5598
LuatVietnam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 632/QĐ-BTTTT ngày 02/5/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5598

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm tra chất lượng

blue-check Các thủ tục mới về công bố hợp chuẩn, hợp quy và kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Hà Nội
blue-check Thủ tục kiểm tra và công bố chất lượng sản phẩm tại Hà Nội
blue-check Bộ tiêu chí mới về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCCOP
blue-check Danh mục 11 nhóm hàng hóa nhóm 2 thuộc diện quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ
blue-check Danh mục hàng hóa được phép ghi nhãn điện tử English attachment
blue-check Ngành Y tế sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt
blue-check Bãi bỏ 03 thủ tục về công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Bộ KH&CN quản lý English attachment
blue-check Kế hoạch xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Bộ TT&TT
blue-check Thay mới thủ tục kiểm tra và miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm
blue-check 05 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn
blue-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu phi mậu dịch được miễn kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8