LuatVietnam

blue-check Kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót như thế nào?

Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT ngày 27/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót (3 trang)
Posted: 23/8/2023 10:26:47 AM | Latest updated: 24/8/2023 4:18:55 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770
LuatVietnam

Trường hợp Công ty phát hiện hóa đơn đầu vào của các tháng trước bị bỏ sót, chưa kê khai thì được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Trong đó, cần lưu ý, hóa đơn bỏ sót của tháng/quý nào phải kê khai bổ sung vào tờ khai thuế của tháng/quý đó.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu