LuatVietnam

blue-check Kết quả phân loại hàng hóa chỉ có hiệu lực trong thời hạn 3 năm English attachment

Công văn số 4198/TCHQ-TXNK ngày 11/8/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS code mặt hàng xuất khẩu (1 trang)
Posted: 17/8/2023 9:41:34 AM | Latest updated: 21/8/2023 6:41:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5767 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , kết quả phân tích phân loại của lô hàng đã thông quan chỉ được sử dụng để khai báo tên hàng, mã số cho các lô hàng nhập khẩu tiếp theo trong thời hạn là 03 năm. Quá 03 năm sẽ hết thời hạn sử dụng.

Ngoài ra, Danh mục hàng hóa XNK (dùng để đối chiếu, xác định mã số hàng hóa) ban hành tại Thông tư 65/2017/TT-BTCstatus1 đã hết hiệu lực và thay bằng Danh mục mới ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5767

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu