LuatVietnamLogo

Khách bị ngộ độc, chủ quán hay cơ sở sản xuất phải bồi thường?

Cập nhật 10/9/2020 | Đăng tải: LVN.5043


hoi Duy Thông
Nếu tôi ăn uống tại quán và bị ngộ độc thực phẩm. Vậy chủ quán hay cơ sở sản xuất ra sản phẩm có chứa chất gây ngộ độc phải bồi thường?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Theo khoản 1 điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, người tiêu dùng được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

Theo khoản 5 điều 53 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, tổ chức, cá nhân cung cấp thực phẩm mà gây ngộ độc phải chịu toàn bộ chi phí điều trị cho người bị ngộ độc và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

Căn cứ quy định trên, nếu hàng quán chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh gây ra ngộ độc, chủ tiệm đó phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trường hợp quán chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh nhưng nguồn thực phẩm đầu vào (như pate, chả...) của cơ sở sản xuất có chất gây ngộ độc mà chủ hàng quán không thể biết được thì cơ sở sản xuất thực phẩm phải có trách nhiệm bồi thường.

Căn cứ điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại.

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.

- Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

- Thiệt hại khác (nếu có).

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở (hiện tương đương 74,5 triệu đồng).

Nguồn: VNExpress
Xem thêm