LuatVietnam

blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt

Công văn số 55347/CTHN-TTHT ngày 15/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế (2 trang)
Posted: 16/11/2022 7:26:09 AM | Latest updated: 17/11/2022 3:26:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5583
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp có sai sót, doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ có sai sót.

Tuy nhiên, cần lưu ý, trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ khai bổ sung sau khi cơ quan thuế đã công bố quyết định thanh tra tại trụ sở thì hồ sơ khai bổ sung vẫn được tiếp nhận nhưng sẽ bị xử phạt.

Ngoài ra, nếu việc khai bổ sung làm tăng số tiền thuế phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp tương ứng với số thuế tăng (điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5583

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808