LuatVietnam

Khai hải quan hàng nhập phi mậu dịch có phải nộp hóa đơn?

Cập nhật 18/11/2022 | Đăng tải: LVN.5589

hoi Bùi Văn Tùng
Chúng tôi thường xuyên vướng về thủ tục nhập khẩu loại hình PMD, cho hàng mẫu NK phục vụ cho việc gia công hàng xuất khẩu, Chi cục HQ-CPN Fedex, yêu cầu hóa đơn phải là hóa đơn chỉ có giá trị khai hải quan, không có giá trị thanh toán.
Xin cho hỏi căn cứ vào quy định nào về việc này, vì loại hình PMD/H11, thì tờ khai Hải quan đã không được thanh toán qua ngân hàng rồi?

luat Cục Giám sát quản lý:

Tại Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 và Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của Bộ Tài chính.

Theo đó, tại các Thông tư nêu trên đã quy định cụ thể về hồ sơ hải quan và thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hoá và các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc liên hệ với Chi cục Hải quan dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Phi mậu dịch

otvet Khai hải quan hàng nhập phi mậu dịch có phải nộp hóa đơn?
otvet Tạm nhập máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu được miễn nộp thuế
otvet Hàng phi mậu dịch có cần C/O?
otvet Xuất bù hàng lỗi có được khai báo theo loại hình phi mậu dịch (H21)
otvet Hàng mẫu nhập khẩu có bị tính thuế?
otvet DNCX khai nhập hàng mẫu theo loại hình nào?
otvet Về thủ tục hải quan đối với hàng phi mậu dịch
otvet Hàng phi mậu dịch được miễn khai báo chuyển mục đích sử dụng
otvet Hàng nhập phi mậu dịch có được dùng cho sản xuất, kinh doanh?
otvet Hàng mẫu trị giá dưới 30 triệu có được miễn thuế nhập khẩu?
otvet Hàng chuyển phát nhanh phải chịu thuế NK nếu trị giá trên 1 triệu
otvet Hàng mẫu có bị ấn định trị giá tối thiểu?
otvet Nhập hàng mẫu có thanh toán, khai hải quan theo loại hình A12
otvet Hàng cho tặng tại triển lãm phải khai hải quan theo mã loại hình nào?
otvet Hàng chuyển phát nhanh bị niêm phong hải quan, liên hệ ở đâu để giải quyết?
otvet Hàng mẫu gửi chuyển phát nhanh phải nộp thuế nếu vượt định mức miễn
otvet Nhập khẩu quà tặng dưới 2 triệu được miễn thuế
otvet Nhập khẩu hàng viện trợ là thiết bị y tế cũ phải xin giấy phép
otvet Không được nhận viện trợ hàng đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu
otvet Hàng mậu dịch và phi mậu dịch đóng chung container vẫn phải mở riêng tờ khai