LuatVietnam

Khai nhận thừa kế đất cần nộp những giấy tờ gì?

Cập nhật 7/9/2022 | Đăng tải: LVN.5533

hoi Phạm Thanh Điền (Tây Ninh)
Tôi được hưởng di sản thừa kế. Văn bản về việc thừa kế đã được gia đình thực hiện và công chứng. Tuy nhiên sau đó Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Trảng Bàng yêu cầu tôi bổ sung tờ cam kết những người được hưởng di sản thừa kế. Đề nghị cơ quan chức năng nêu rõ căn cứ của việc bổ sung này.

luat Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh:

Hồ sơ của ông Phạm Thanh Điền là hồ sơ nhận thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lê Thị Tuồng theo pháp luật.

Ngày 29/7/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Trảng Bàng tiếp nhận hồ sơ của ông Phạm Thanh Điền. Sau khi kiểm tra tính đầy đủ và pháp lý của hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Trảng Bàng có Văn bản số 20/VPĐKĐĐ-CNTB ngày 4/8/2022 về việc yêu cầu ông Phạm Thanh Điền bổ sung một số nội dung sau:

- Thời hạn sử dụng đất trông cây hàng năm trong đơn đăng ký biến động, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản khai nhận di sản sai so với Giấy chứng nhận;

- Bổ sung tờ cam kết những người được hưởng di sản thừa kế trong hồ sơ;

- Bổ sung văn bản từ chối nhận di sản trong hồ sơ.

Hồ sơ ông Phạm Thanh Điền nhận thừa kế thuộc trường hợp hồ sơ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà được miễn thực hiện nghĩa vụ tài chính (các khoản thu nhập miễn thuế).

Tuy nhiên, để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo miễn các khoản thu nhập thuế trong trường hợp nhận thừa kế thì người được nhận thừa kế cần phải chứng minh mối quan hệ với người để thừa kế và những người có quyền nhận thừa kế trong cùng hàng thừa kế.

Căn cứ Điều 6 và Khoản 4, Điều 10 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP:

"Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

... d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau".

Căn cứ những quy định trên thì người được nhận thừa kế cần phải chứng minh mối quan hệ với người để thừa kế và những người có quyền nhận thừa kế trong cùng hàng thừa kế.

Tờ cam kết trong đó nội dung nêu rõ mối quan hệ giữa những người thỏa thuận phân chia thừa kế và người để thừa kế.

Như vậy, tờ cam kết những người được hưởng di sản thừa kế là một trong những giấy tờ cần có trong hồ sơ và việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Trảng Bàng yêu cầu ông Điền bổ sung giấy tờ trên là đúng quy định pháp luật.

Hồ sơ của ông Điền đã bổ sung đầy đủ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Trảng Bàng đã thực hiện cập nhật chỉnh lý biến động và trả kết quả cho ông vào ngày 22/8/2022.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ
otvet Khai nhận thừa kế đất cần nộp những giấy tờ gì?
otvet Trường hợp nào người bị án tù không được hưởng thừa kế?
otvet Thủ tục khai nhận tài sản đối với người thừa kế duy nhất
otvet Khi nào cháu được thừa kế thế vị tài sản từ ông bà?
otvet Con chưa thành niên đương nhiên được hưởng thừa kế, không phụ thuộc vào di chúc
otvet Quyền thừa kế không phân biệt con riêng hay con chung
otvet Thời hạn chia thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Thời hiệu chia thừa kế bất động sản là 30 năm
otvet Giấy tờ cần thiết để khai nhận thừa kế theo pháp luật
otvet Người thừa kế mất trước người lập di chúc, chia thừa kế thế nào?
otvet Khai thừa kế có phải nộp bản tường trình quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế?
otvet Con riêng có được hưởng thừa kế?
otvet Các trường hợp tạm hoãn chia thừa kế
otvet Quyền thừa kế không phụ thuộc vào việc phải có tên trên hộ khẩu
otvet Doanh nghiệp có được nhận thừa kế nhà đất của cá nhân?
otvet Di chúc đã công chứng vẫn có thể sửa đổi và hủy bỏ
otvet Có được lập di chúc đối với đất đang thế chấp?
otvet Vợ hoặc chồng sau của người quá cố vẫn được hưởng thừa kế nếu có đăng ký kết hôn