LuatVietnam

blue-check Khai thác đất san lấp công trình có phải nộp thuế tài nguyên?

Công văn số 2620/CTHN-TTHT ngày 18/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai và nộp thuế, phí liên quan đến việc sử dụng đất dư thừa (3 trang)
Posted: 30/1/2023 7:54:38 AM | Latest updated: 31/1/2023 3:39:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5627
LuatVietnam

Liên quan đến việc khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản, Cục thuế TP. Hà Nội yêu cầu căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 152/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 1, Điều 6 Nghị định 164/2016/NĐ-CP .

Cần lưu ý, "đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình" thuộc nhóm "khoáng sản không kim loại", phải chịu thuế tài nguyên với thuế suất 7% (Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13) và phí BVMT với mức thu từ 1.000 - 2.000 đồng/m3 (Biểu phí BVMT ban hành kèm Nghị định 164/2016/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5627

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Tài nguyên

blue-check Khai thác đất san lấp công trình có phải nộp thuế tài nguyên?
blue-check Giá tính thuế tài nguyên được giảm trừ chi phí vận chuyển English attachment
blue-check Đất san lấp phải chịu thuế tài nguyên (7%) và phí BVMT (từ 1.000 - 2.000 đồng/m3)
blue-check Bảng giá tính thuế tài nguyên nước tại TP. HCM kể từ 10/5/2022
blue-check Giảm giá nước sạch có được giảm thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất phải trích nộp 8% thuế tài nguyên English attachment
blue-check Về thủ tục miễn nộp thuế tài nguyên đối với đất san lấp tại chỗ
blue-check Về giá tính thuế đối với tài nguyên xuất khẩu English attachment
blue-check Bộ thủ tục mới về tính tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Từ 15/5/2021, thay đổi phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để kinh doanh, nộp thuế tài nguyên thế nào?
blue-check Hướng dẫn tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên dùng làm nguyên liệu sản xuất
blue-check Phần mềm HTKK đã bổ sung chức năng hỗ trợ khai thuế tài nguyên
blue-check Khung giá tính thuế tài nguyên áp dụng từ 5/3/2020 English attachment
blue-check Mức thu tiền sử dụng biển để SXKD năm 2020 tại TP. HCM
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước sạch, nộp thuế tài nguyên bao nhiêu?
blue-check Khai thác nước ngầm để sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm để sinh hoạt hay sản xuất đều phải nộp thuế tài nguyên
blue-check Khai thác đất tại chỗ để san lấp mặt bằng được miễn nộp thuế tài nguyên