LuatVietnam

blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?

Công văn số 4185/TCT-KK ngày 11/11/2022 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế GTGT đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính (2 trang)
Posted: 24/11/2022 8:41:44 AM | Latest updated: 24/11/2022 1:32:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5587
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất điện mặt trời tại địa bàn cấp tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính, nếu hoạt động sản xuất điện mặt trời đáp ứng điều kiện là nhà máy sản xuất điện theo pháp luật điện lực thì doanh nghiệp kê khai thuế GTGT riêng cho cơ quan thuế nơi có nhà máy sản xuất điện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Ngược lại, trường hợp hoạt động sản xuất điện mặt trời không đáp ứng điều kiện là nhà máy sản xuất điện và doanh nghiệp thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính và nộp số thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có hoạt động sản xuất điện mặt trời theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5587

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage