LuatVietnam

Khám bệnh trái tuyến chỉ được hưởng BHYT khi nhập viện

Cập nhật 2/8/2023 | Đăng tải: LVN.5754

hoi Lê Thu Hà (tỉnh Vĩnh Phúc)
Tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nếu tôi khám mắt tại Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ thì có được hưởng BHYT không? Nếu được thì chế độ hưởng như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì từ ngày 1/1/2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại Khoản 1 điều này cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp người có thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại tỉnh khác tự đi khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ là không đúng tuyến. Nếu bệnh viện chỉ định bà vào điều trị nội trú thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng in trên thẻ BHYT của bà. Nếu bà khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú thì không được quỹ BHYT chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm