LuatVietnam

Khi nào cháu được thừa kế tài sản của ông, bà?

Cập nhật 10/9/2023 | Đăng tải: LVN.5782

hoi Tú Minh (quận 8, TP.HCM)
Ông nội tôi mất từ khi còn trẻ. Bà nội tôi có 4 người con. Khi bà mất không để lại di chúc. Tài sản bà để lại là một căn nhà mà gia đình tôi đang ở. Chú và bác mất trước bà nội. Bây giờ các con của chú và bác đòi chia căn nhà. Tôi xin hỏi căn nhà trên có được chia cho con của chú và bác hay không hay chỉ thuộc về 2 người con đang còn sống của bà nội tôi?

luat Luật sư Nguyễn Tiến Hiểu, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Trong trường hợp người có tài sản nhưng trước khi chết không lập di chúc hoặc di chúc được lập nhưng không hợp pháp… thì tài sản do người chết để lại sẽ được phân chia theo pháp luật.

Điều 651, Bộ Luật dân sự 2015 thì những người được hưởng thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự như sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Theo đó, những người thừa kế cùng hàng thì được hưởng phần di sản bằng nhau và những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trường hợp của bạn, do chú và bác mất trước bà nội nên những người con của chú và bác sẽ được hưởng thừa kế thế vị. Cụ thể, Điều 652 Bộ Luật dân sự quy định về thừa kế thế vị như sau:

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy, căn nhà là tài sản mà bà nội của bạn để lại khi chết sẽ được chia cho các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất trong đó có các con của chú, bác đối với phần mà chú và bác sẽ được hưởng nếu còn sống.

Xem thêm