LuatVietnam

Khi nào cháu được thừa kế thế vị tài sản từ ông bà?

Cập nhật 29/8/2022 | Đăng tải: LVN.5530

hoi Bạn đọc
Ông nội tôi đứng tên sổ đỏ mảnh đất, sau khi ông mất không để lại di chúc. Bố tôi mất trước ông. Giờ chú ruột tôi muốn sang tên mảnh đất cho chú nên yêu cầu tôi làm giấy không nhận quyền thừa kế. Nếu tôi không làm giấy đó thì chú tôi có sang tên được mảnh đất không?

luat Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội:

Thứ nhất: Thừa kế thế vị

Theo thông tin bạn cung cấp, ông nội bạn mất là không để lại di chúc, phần di sản ông bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật. Điều 649 Bộ Luật dân sự 2015 quy định: “Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.”

Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 về người thừa kế theo pháp luật, người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trường hợp của gia đình bạn, ông bạn có hai người con là chú bạn và bố bạn. Chú bạn và bố bạn sẽ là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Bên cạnh đó, theo thông tin bạn cung cấp, bố bạn mất trước ông, bạn sẽ người thừa kế thế vị phần di sản bố bạn được nhận theo quy định tại Điều 652 Bộ Luật dân sự 2015: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Thứ hai: Chia di sản thừa kế 

Bạn sẽ được hưởng phần di sản của bố bạn được thừa kế từ ông. Chú bạn muốn bạn viết giấy từ chối nhận di sản, nếu bạn không đồng ý thì phần di sản thừa kế đó bạn vẫn được hưởng theo quy định pháp luật, chú bạn không thể tự ý sang tên mảnh đất. Nếu có tranh chấp chia di sản thừa kế thì các bên khởi kiện tại Toà án để chia di sản thừa kế.

Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ
otvet Khai nhận thừa kế đất cần nộp những giấy tờ gì?
otvet Trường hợp nào người bị án tù không được hưởng thừa kế?
otvet Thủ tục khai nhận tài sản đối với người thừa kế duy nhất
otvet Khi nào cháu được thừa kế thế vị tài sản từ ông bà?
otvet Con chưa thành niên đương nhiên được hưởng thừa kế, không phụ thuộc vào di chúc
otvet Quyền thừa kế không phân biệt con riêng hay con chung
otvet Thời hạn chia thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Thời hiệu chia thừa kế bất động sản là 30 năm
otvet Giấy tờ cần thiết để khai nhận thừa kế theo pháp luật
otvet Người thừa kế mất trước người lập di chúc, chia thừa kế thế nào?
otvet Khai thừa kế có phải nộp bản tường trình quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế?
otvet Con riêng có được hưởng thừa kế?
otvet Các trường hợp tạm hoãn chia thừa kế
otvet Quyền thừa kế không phụ thuộc vào việc phải có tên trên hộ khẩu
otvet Doanh nghiệp có được nhận thừa kế nhà đất của cá nhân?
otvet Di chúc đã công chứng vẫn có thể sửa đổi và hủy bỏ
otvet Có được lập di chúc đối với đất đang thế chấp?
otvet Vợ hoặc chồng sau của người quá cố vẫn được hưởng thừa kế nếu có đăng ký kết hôn