LuatVietnam

Khi nào được miễn nộp giấy xác nhận nơi cư trú khi đăng ký kết hôn?

Cập nhật 15/9/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi H.Q.H.N (TPHCM)
Hiện nay khi người dân làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND phường, thì ngoài căn cước công dân vẫn phải xuất trình sổ hộ khẩu, không có sổ hộ khẩu thì phải xuất trình giấy xác nhận thông tin cư trú do công an phường cấp.
Như vậy, nếu còn sổ hộ khẩu thì chỉ cần trình ra là xong, nay người dân phải sang công an phường xin thêm giấy xác nhận thông tin cư trú, mà giấy này chỉ có giá trị 30 ngày. Mỗi lần xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì người dân phải xin lại giấy xác nhận thông tin cư trú.
Do đó, việc bỏ sổ hộ khẩu lại phát sinh thêm một thủ tục khác (xin giấy xác nhận thông tin cư trú do công an phường cấp).
Tại sao UBND phường không tra cứu thông tin từ căn cước công dân gắn chip hay tra cứu với công an phường mà yêu cầu người dân phải làm thêm một thủ tục khác rất mất thời gian? Đề nghị Bộ Tư pháp có giải pháp để giảm thủ tục và thuận tiện cho người dân khi bỏ sổ hộ khẩu.

luat Bộ Tư pháp:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT), đăng ký hộ tịch trực tuyến, trường hợp người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã có bản sao điện tử giấy tờ hoặc đã có thông tin trong CSDLHTĐT hoặc cung cấp số định danh cá nhân thì không phải gửi kèm theo bản chụp giấy tờ chứng minh nơi cư trú trong hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin kết nối giữa CSDLHTĐT và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC).

Thực hiện yêu cầu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1868/BTP-HTQTCT ngày 8/6/2022 gửi UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc tái cấu trúc quy định đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trực tuyến.

Theo Công văn này, Bộ Tư pháp xác định việc nộp, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đăng ký kết hôn trực tuyến (mức độ 3) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh được thực hiện với điều kiện Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh đã hoàn thành việc kết nối, khai thác dữ liệu công dân từ CSDLQGVDC và kết nối, liên thông các dữ liệu hộ tịch với phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, bảo đảm về tính chính xác, giá trị pháp lý của dữ liệu công dân.

Như vậy, khi triển khai được việc kết nối, khai thác dữ liệu công dân từ CSDLQGVDC thì việc cung cấp, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2022/TT-BTP nêu trên như đề nghị của ông N. có thể thực hiện được.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hôn nhân - Gia đình

otvet Có thể khởi kiện nếu tranh chấp về thỏa thuận chia tài sản sau ly hôn
otvet Khi nào được miễn nộp giấy xác nhận nơi cư trú khi đăng ký kết hôn?
otvet Có thể xin cấp lại giấy xác nhận độc thân nếu bị mất
otvet Quan hệ vợ chồng chưa bị chấm dứt nếu chỉ mới ly thân
otvet Bán tài sản chung chưa chia khi ly hôn vẫn phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng
otvet Ly hôn khi vợ hoặc chồng đang ở nước ngoài phải nộp đơn tại Tòa cấp tỉnh
otvet Vợ bị bạo hành có được chia nhiều tài sản hơn khi ly hôn?
otvet Vợ đang mang thai vẫn được quyền đệ đơn ly hôn
otvet Nhà mua trả góp trước khi kết hôn là tài sản chung hay riêng?
otvet Những điều cần chứng minh để giành quyền nuôi con
otvet Không ly hôn có được chia tài sản chung?
otvet Trường hợp nào phải cấp dưỡng cho vợ/chồng sau khi ly hôn?
otvet Xây nhà trên đất riêng của vợ/chồng, có được chia khi ly hôn?
otvet Chưa trả hết nợ chung có được ly hôn?
otvet Chồng cũ quay về sau khi bị tuyên bố đã chết, có bị buộc hủy hôn với chồng mới?
otvet Thế chấp sổ tiết kiệm không bắt buộc có sự đồng ý của cả hai vợ chồng
otvet Tài sản chung phát sinh trước khi kết hôn được chia như thế nào khi ly hôn?
otvet Không được ly hôn vợ trong thời gian mang thai
otvet Đang mang thai vẫn được quyền yêu cầu ly hôn
otvet Có bắt buộc cấp dưỡng cho con ngoài giá thú?