LuatVietnam

Lược đồ | Khí tượng thủy văn

Tổng số 94 bản ghi | Cập nhật đến: 8-Aug-2023

CHÍNH SÁCH
red-check 1/7/2016 Luật Khí tượng thủy văn English attachment
(Luật số 90/2015/QH13status2 )

Luật này quy định về hoạt động khí tượng thủy văn gồm: quản lý, khai thác mạng lưới trạm; dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn Xem thêm

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 15/6/2023 Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục Khí tượng Thủy văn
(Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2023 và thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-TTgstatus1 ngày 23/01/2018.

blue-check 12/5/2023 Thay mới các thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo khí tượng, thủy văn
(Quyết định số 1239/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2023. Xem thêm

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 1183/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 27/5/2020.

blue-check 2/2/2023 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn tại TP. HCM
(Quyết định số 300/QĐ-UBND)

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP. HCM, gồm: Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở GTVT, ... Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/6/2020 Bổ sung nhiều công trình phải lắp thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn English attachment
(Nghị định số 48/2020/NĐ-CP)

Nghị định bổ sung một số công trình phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn như: đập, hồ chứa loại vừa; công trình bến cảng; tuyến đường cao tốc đi qua nơi có thời tiết nguy hiểm; cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lên; các công trình mang tính chất đặc thù ngoài biển đảo. Xem thêm

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020.

red-check 27/5/2020 Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn
(Quyết định số 1183/QĐ-BTNMTstatus2 )

Các thủ tục hành chính công bố tại quyết định này liên quan đến lĩnh vực khí tượng, thủy văn, bao gồm việc cấp giấy phép, gia hạn hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

red-check 1/8/2017 Quy định về cung cấp, khai thác dữ liệu tài nguyên, môi trường English attachment
(Nghị định số 73/2017/NĐ-CPstatus2 )

"Thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường" được hiểu bao gồm thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Xem thêm

Theo quy định mới tại Nghị định này, tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường mà mình sở hữu thì phải gửi thông báo đến Bộ TN&MT và Sở TN&MT các tỉnh theo Mẫu số 01 ban hành tại Nghị định này.

Hợp đồng cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường phải giao kết đúng theo Mẫu số 04.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017 và thay thế Nghị định số 102/2008/NĐ-CPstatus1 ngày 15/9/2008.

red-check 1/7/2016 Những loại công trình bắt buộc lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn English attachment
(Nghị định số 38/2016/NĐ-CPstatus2 )

Nghị định này quy định chi tiết các vấn đề gồm: Xem thêm

1. Quan trắc khí tượng thủy văn của chủ công trình và việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

2. Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn

3. Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia

4. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

5. Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Theo đó, các công trình sau đây bắt buộc phải lắp đặt thiết bị quan trắc (đo) khí tượng thủy văn: sân bay; hồ chứa thủy lợi, thủy điện; cảng biển loại I, II; cầu qua vùng cửa sông ven biển; tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp; vườn quốc gia

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/9/2023 Định mức kinh tế - kỹ thuật mới về điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn
(Thông tư số 07/2023/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023 và thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMTstatus1 ngày 23/10/2017.

blue-check 20/6/2023 Quy chuẩn về quan trắc thủy văn
(Quy chuẩn Việt Nam số 47:2022/BTNMT)

Quy chuẩn này quy định kỹ thuật quan trắc các yếu tố thủy văn. Xem thêm

QCVN 47:2022/BTNMT thay thế QCVN 47:2012/BTNMT ngày 28/12/2012.

QCVN 47:2022/BTNMT được ban hành kèm theo Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT ngày 20/12/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2023.

blue-check 15/3/2023 Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
(Thông tư số 25/2022/TT-BTNMT)

Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, bao gồm: Áp thấp nhiệt đới, bão; mưa lớn; lũ, ngập lụt; lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; không khí lạnh, rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối; nắng nóng; hạn hán, sạt lỡ đất, sụt lún đất do hạn hán; xâm nhập mặn; dông, lốc, sét, mưa đá; gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước dâng, triều cường, sương mù. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023 và thay thế Thông tư số 41/2016/TT-BTNMTstatus1 ngày 21/12/2016.

blue-check 28/2/2023 Định mức kinh tế - kỹ thuật mới về hoạt động của trạm khí tượng thủy văn
(Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT)

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức sử dụng lao động; máy móc, thiết bị; dụng cụ lao động; vật liệu; năng lượng; nhiên liệu cho hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/02/2023 và thay thế Thông tư số 36/2016/TT-BTNMTstatus1 ngày 08/12/2016.

blue-check 9/1/2023 Quy định mới về quan trắc đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
(Thông tư số 18/2022/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2023 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BTNMTstatus1 ngày 13/5/2016.

blue-check 19/8/2022 Quy định mới về bản tin dự báo khí tượng thủy văn
(Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2022 và thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BTNMTstatus1 ngày 16/5/2016. Xem thêm

Bãi b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 40/2016/TT-BTNMTstatus2 ngày 19/12/2016.

blue-check 15/4/2022 Thay mới Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu thập và lưu trữ dữ liệu tài nguyên môi trường
(Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022. Xem thêm

Thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BTNMTstatus1 ngày 14/12/2009, Thông tư số 31/2013/TT-BTNMTstatus1 ngày 23/10/2013, Thông tư số 33/2013/TT-BTNMTstatus1 ngày 25/10/2013, Thông tư số 34/2013/TT-BTNMTstatus1 ngày 30/10/2013, Thông tư số 46/2016/TT-BTNMTstatus1 ngày 27/12/2016, Thông tư số 32/2017/TT-BTNMTstatus1 ngày 29/9/2017, Thông tư số 29/2018/TT-BTNMTstatus1 ngày 26/12/2018, Thông tư số 32/2018/TT-BTNMTstatus1 ngày 26/12/2018.

Bãi bỏ khoản 3.2 (Bảo quản kho Lưu trữ địa chất), khoản 3.9 (Tin học hóa báo cáo) Mục 3 Chương I Phần IX Thông tư số 11/2010/TT-BTNMTstatus2 ngày 05/7/2010; Mục I và Mục II phần Quy định quy trình kỹ thuật về tư liệu môi trường; Mục A và Mục B phần Định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường của Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011; Chương III Thông tư số 12/2013/TT-BTNMTstatus2 ngày 05/6/2013; Chương IX và Chương X Thông tư số 47/2015/TT-BTNMTstatus2 ngày 05/11/2015.

blue-check 21/10/2021 Hướng dẫn mới về thành lập trạm khí tượng thủy văn quốc gia
(Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2021. Xem thêm

Thay thế Quyết định số 03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2006 và Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007.

blue-check 15/11/2019 Kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo hải văn
(Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT)

Thông tư này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; tổ chức, cá nhân có hoạt động dự báo, cảnh báo được Bộ Tài nguyên & Môi trường hoặc UBND các tỉnh cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2019.

blue-check 11/2/2019 Kỹ thuật quan trắc của Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
(Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2019.

blue-check 3/12/2018 Quy trình vận hành trạm khí tượng thủy văn
(Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2018.

blue-check 21/5/2018 Ban hành Quy chuẩn về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
(Thông tư số 48/2017/TT-BTNMT)

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết, mã số QCVN 64:2017/BTNMT. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2018.

blue-check 15/1/2018 Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thủy văn
(Thông tư số 52/2017/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018.

blue-check 8/12/2017 Chuẩn dữ liệu về quan trắc khí tượng, thủy văn
(Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2017.

blue-check 8/12/2017 Kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo khí tượng
(Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2017.

blue-check 8/12/2017 Kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao
(Thông tư số 43/2017/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 08/12/2017.

red-check 10/2/2017 Quy trình kỹ thuật dự báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
(Thông tư số 40/2016/TT-BTNMTstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017.

blue-check 9/2/2017 Kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
(Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2017.

red-check 1/1/2017 Mức thu phí khai thác tài liệu khí tượng thủy văn từ 2017
(Thông tư số 197/2016/TT-BTCstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BTCstatus1 ngày 05/02/2009 và Quyết định số 562a/QĐ-BTCstatus1 ngày 20/3/2009.

blue-check 1/7/2016 Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
(Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

red-check 1/2/2016 Mã số và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
(Thông tư Liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNVstatus2 )

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2016. Xem thêm

Bãi bỏ các quy định về chức danh và mã số các ngạch viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BNVstatus1 ngày 04/8/2008.

Bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn tại Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMTstatus1 ngày 06/10/2008.

Bãi bỏ các quy định về hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn tại Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTNMT-BNVstatus1 ngày 25/11/2010.

red-check 1/2/2016 Mã số và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
(Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNVstatus2 )

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2016. Xem thêm

Bãi bỏ các quy định về chức danh và mã số các ngạch viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BNVstatus1 ngày 04/8/2008.

Bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn tại Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMTstatus1 ngày 06/10/2008.

Bãi bỏ các quy định về hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn tại Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTNMT-BNVstatus1 ngày 25/11/2010.

blue-check 16/11/2015 Định mức kinh tế kỹ thuật về bảo dưỡng thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn
(Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2015.

blue-check 15/2/2011 Định mức dự toán khảo sát khí tượng, môi trường sinh thái biển
(Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT)

Định mức này làm căn cứ để xây dựng đơn giá dự toán các hoạt động điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo từ 0 đến 20m nước độ sâu áp dụng cho các công việc sau: Xem thêm

a) Điều tra, khảo sát khí tượng biển;

b) Điều tra, khảo sát hải văn;

c) Điều tra, khảo sát hóa học và môi trường biển;

d) Điều tra, khảo sát sinh thái biển.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011

blue-check 1/1/2010 Quy định về định mức diện tích xây dựng các trạm khí tượng thủy văn
(Thông tư số 24/2009/TT-BTNMT)

Thông tư ban hành Định mức diện tích xây dựng nhà trạm dùng cho các trạm khí tượng, trạm thủy văn, trạm khí tượng nông nghiệp, trạm khí tượng hải văn và trạm khí tượng cao không thuộc mạng lưới điều tra cơ bản khí tượng thủy văn. Định mức diện tích xây dựng các trạm khí tượng thủy văn được áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

blue-check 1/1/2021 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 13: Quan trắc khí tượng nông nghiệp
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12636-13:2021)

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về quan trắc khí tượng nông nghiệp. Xem thêm

TCVN 12636-13:2021 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2021 Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 4: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng trên cao, ô-dôn - bức xạ cực tím và ra đa thời tiết
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12635-4:2021)

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về vị trí và công trình quan trắc đối với các trạm khí tượng trên cao, ô-dôn - bức xạ cực tím và ra đa thời tiết. Xem thêm

TCVN 12635-4:2021 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

THAM KHẢO
blue-check 8/8/2023 Thủ tục sửa đổi về cấp giấy phép đo đạc và dự báo khí tượng thủy văn
(Quyết định số 3969/QĐ-UBND)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục sửa đổi về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và dự báo khí tượng thủy văn trên địa bàn TP. Hà Nội. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 13/8/2018.

Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc bản đồ và viễn thám số (1), Mục (I), và số (1), (2), Mục II, Phần C, Phụ lục 1 và thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 01/6/2022; thủ tục hành chính lĩnh vực Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 23/5/2023.

blue-check 28/4/2023 Công bố Quy chuẩn mới về quan trắc khí tượng
(Thông tư số 14/2022/TT-BTNMT)

Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng, ký hiệu QCVN 46:2022/BTNMT . Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2023 và thay thế Thông tư số 25/2012/TT-BTNMTstatus1 ngày 28/12/2012.

blue-check 28/4/2023 Quy chuẩn kỹ thuật về quan trắc khí tượng
(Quy chuẩn Việt Nam số 46:2022/BTNMT)

Quy chuẩn này quy định kỹ thuật quan trắc khí tượng bề mặt và khí tượng trên cao. Xem thêm

Quy chuẩn này được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTNMT ngày 17/10/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2023.

blue-check 18/11/2022 Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn TP. HCM
(Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/11/2022.

blue-check 1/1/2023 Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 6: Mật độ trạm khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12635-6:2023)

Tiêu chuẩn này quy định về mật độ trạm khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Xem thêm

TCVN 12635-6:2022 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2023 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 14: Chỉnh biên tài liệu mực nước và nhiệt độ nước sông
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12636-14:2023)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chỉnh biên tài liệu mực nước và nhiệt độ nước sông. Xem thêm

TCVN 12636-14:2023 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2023 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 15: Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12636-15:2023)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều. Xem thêm

TCVN 12636-15:2023 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 20/6/2022 [Hợp nhất] - Mức phạt trong các lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
(Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015, Nghị định số 84/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 18/7/2017, Nghị định số 18/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 11/2/2020 và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 vào Nghị định số 173/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

blue-check 1/1/2015 Khí tượng học - Phong kế/nhiệt kế dạng sóng âm - Phương pháp thử chấp nhận đo tốc độ gió trung bình
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10959:2015)

Tiêu chuẩn này xác định những phương pháp thử tính năng của phong kế/ nhiệt kế sóng âm sử dụng phương pháp đo lường nghịch đảo thời gian của vận tốc âm thanh theo nhiều hướng khác nhau. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để đưa ra kết quả đo hai hoặc ba thành phần của vector gió trong phạm vi một góc phương vị giới hạn là 360°. Xem thêm

TCVN 10959:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 16622:2002;

TCVN 10959:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 30 Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

XEM THÊM
blue-check 23/5/2022 Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030
(Quyết định số 1083/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 23/11/2021 Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến 2030
(Quyết định số 1970/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 29/4/2021 Thủ tục sửa đổi về cấp giấy phép dự báo khí tượng thủy văn tại TP. HCM
(Quyết định số 1459/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Xem thêm

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự II.1, II. 2 và II.3 được ban hành kèm theo Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 23/7/2019.

blue-check 24/3/2021 Phê duyệt lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia đến 2030
(Quyết định số 433/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

blue-check 15/2/2021 Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
(Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

blue-check 5/9/2018 Thủ tục thành lập trạm khí tượng thủy văn tại Hà Nội
(Quyết định số 4676/QĐ-UBND)

Quyết định này công bố kèm hướng dẫn Thủ tục thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn TP. Hà Nội. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 3/6/2018 Hướng dẫn mới về quản lý hoạt động khí tượng thủy văn tại Hà Nội
(Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND)

Văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2018 và thay thế Quyết định số 109/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009.

blue-check 9/3/2018 Cơ cấu tổ chức mới của Văn phòng Tổng cục khí tượng thủy văn
(Quyết định số 689/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/3/2018 và bãi bỏ Quyết định số 160/QĐ-KTTVQG ngày 11/4/2014.

blue-check 9/3/2018 Cơ cấu tổ chức mới của Vụ khoa học, công nghệ thuộc Tổng cục khí tượng thủy văn
(Quyết định số 694/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/3/2018 và bãi bỏ Quyết định số 163/QĐ-KTTVQG ngày 11/4/2014.

blue-check 9/3/2018 Cơ cấu tổ chức mới của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
(Quyết định số 696/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/3/2018 và bãi bỏ Quyết định số 159/QĐ-KTTVQG ngày 11/4/2014.

blue-check 9/3/2018 Cơ cấu tổ chức mới của Trung tâm thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn
(Quyết định số 708/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/3/2018 và bãi bỏ Quyết định số 157/QĐ-KTTVQG ngày 11/4/2014.

blue-check 9/3/2018 Cơ cấu tổ chức của Vụ tổ chức cán bộ khí tượng thủy văn
(Quyết định số 699/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/3/2018 và bãi bỏ Quyết định số 161/QĐ-KTTVQG ngày 11 tháng 4 năm 2014.

blue-check 9/3/2018 Cơ cấu tổ chức của Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn
(Quyết định số 706/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/3/2018 và bãi bỏ Quyết định số 158/QĐ-KTTVQG ngày 11/4/2014.

blue-check 9/3/2018 Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Dự án khí tượng thủy văn
(Quyết định số 709/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/3/2018 và bãi bỏ Quyết định số 152/QĐ-KTTVQG ngày 11/4/2014.

blue-check 9/3/2018 Cơ cấu tổ chức của Vụ quản lý dự báo khí tượng thủy văn
(Quyết định số 695/QĐ-BTNMT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/03/2018.

blue-check 1/11/2017 Tiêu chí đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn
(Thông tư số 27/2017/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017.

blue-check 1/1/2021 Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 13345:2021)

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với việc lập hồ sơ kỹ thuật điện tử của trạm khí tượng thủy văn tự động. Xem thêm

TCVN 13345:2021 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2021 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12636-10:2021)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều. Xem thêm

TCVN 12636-10:2021 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2021 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 11: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12636-11:2021)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sống ảnh hưởng thủy triều. Xem thêm

TCVN 12636-11:2021 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2021 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 12: Quan trắc ra đa thời tiết
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12636-12:2021)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết. Xem thêm

TCVN 12636-12:2021 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2021 Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5: Mốc giới hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12635-5:2021)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mốc giới phạm vi hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn. Xem thêm

TCVN 12635-5:2021 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 15/7/2020 [Hợp nhất] - Luật Khí tượng thủy văn
(Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật số 35/2018/QH14status2 ngày 20/11/2018 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14status2 của Quốc hội ngày 18/6/2020 vào Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13status2 ngày 23/11/2015.

blue-check 22/1/2019 [Hợp nhất] - Mức thu phí khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
(Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 vào Thông tư số 197/2016/TT-BTCstatus2 ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

blue-check 10/12/2018 [Hợp nhất] - Luật Khí tượng thủy văn
(Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật số 35/2018/QH14status2 ngày 20/11/2018 vào Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13status2 ngày 23/11/2015.

blue-check 4/11/2016 Về việc triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn
(Công văn số 5067/BTNMT-KTTVBĐKH)
XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
red-check 10/9/2017 Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
(Nghị định số 84/2017/NĐ-CPstatus2 )

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2017.

red-check 1/1/2014 Mức phạt mới trong các lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
(Nghị định số 173/2013/NĐ-CPstatus2 )

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ nêu tại Nghị định này bao gồm các vi phạm về: Xem thêm

- Gấy phép hoạt động khí tượng thủy văn;

- Đưa tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

- Cung cấp thông tin vận hành hồ chứa cho các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn;

- Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn;

- Cung cấp, sử dụng tư liệu lưu trữ khí tượng thủy văn;

- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Quản lý, bảo vệ và sử dụng các công trình đo đạc;

- Giả mạo số liệu đo đạc;

- Quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

- Chế độ báo cáo hoặc động đo đạc và bản đồ; và

- Cung cấp, khai thác, sử dụng và trao đổi quốc tế thông tin, tư liệu, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực này là 50 triệu đồng (cá nhân) và 100 triệu đồng (tổ chức).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014; thay thế Nghị định số 61/2008/NĐ-CPstatus1 ngày 09/5/2008 và Nghị định số 30/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 11/3/2005.

blue-check 20/6/2013 Đưa tin thời tiết không rõ nguồn sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng
(Thông tư số 05/2013/TT-BTNMT)

Thông tư này bãi bỏ các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23; bãi bỏ các mẫu số 15, 16, 17, 18, 19 và 20 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BTNMTstatus2 . Xem thêm

Theo sửa đổi Khoản 3 Điều 24 tại Thông tư này, các bản tin dự báo thời tiết, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ nếu không nêu nguồn gốc cấp tin hoặc dựa theo nguồn tin không chính thức sẽ bị xử phạt theo Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 61/2008/NĐ-CPstatus1 .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2013.

blue-check 15/2/2016 Quy định kỹ thuật hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
(Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.

blue-check 14/2/2014 Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn
(Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2014.

blue-check 25/12/2013 Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn
(Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2013.

blue-check 15/12/2013 Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
(Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013.

blue-check 1/11/2011 Quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn
(Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg)

Quyết dịnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.11.2011, thay thế Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg ngày 17.04.2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường.

blue-check 10/6/2011 Sửa đổi Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn
(Thông tư số 11/2011/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2011.

blue-check 22/6/2010 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến 2020 English attachment
(Quyết định số 929/QĐ-TTg)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 15/2/2010 Định mức tiêu hao nhiên liệu đối với tàu biển phục vụ khí tượng thủy văn
(Thông tư số 33/2009/TT-BTNMT)

Định mức kinh tế - kỹ thuật Tầu Nghiên cứu biển quy định mức giới hạn cho phép tiêu hao lao động, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu để đảm bảo hoạt động thường xuyên của Tầu Nghiên cứu biển, phục vụ các chuyến khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường biển tại các vùng biển Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2010.

blue-check 1/12/2009 Hướng dẫn về chế độ phụ cấp trong ngành khí tượng thủy văn
(Thông tư Liên tịch số 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-12-2009 và thay thế thông tư liên bộ số 129/LB-TT ngày 26-03-1996

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 10/12/2019 Thay mới Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn tại TP. HCM
(Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2019 và thay thế Quyết định số 107/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007.

stop-check 8/12/2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát khí tượng thủy văn
(Thông tư số 45/2017/TT-BTNMTstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2017 và thay thế Quyết định số 15/2007/QĐ-BTNMT ngày 01/10/2007.

stop-check 10/2/2017 Quy trình kỹ thuật về dự báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
(Thông tư số 41/2016/TT-BTNMTstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017. Bãi bỏ Thông tư số 14/2010/TT-BTNMTstatus1 ngày 29/7/2010 và Thông tư số 15/2010/TT-BTNMTstatus1 ngày 30/7/2010.

stop-check 26/1/2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của trạm khí tượng thủy văn
(Thông tư số 36/2016/TT-BTNMTstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2017 và thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2008.

stop-check 1/7/2016 Quy định về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
(Thông tư số 06/2016/TT-BTNMTstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Xem thêm

stop-check 1/7/2016 Hướng dẫn nội dung quan trắc khí tượng thủy văn English attachment
(Thông tư số 05/2016/TT-BTNMTstatus1 )

Thông tư này quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13status2 . Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

stop-check 9/3/2018 Quyền hạn của Tổng cục Khí tượng thủy văn
(Quyết định số 03/2018/QĐ-TTgstatus1 )

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 09/03/2018 và thay thế Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24/12/2013.

stop-check 11/2/2019 Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
(Thông tư số 29/2018/TT-BTNMTstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2019.

stop-check 14/11/2017 Kỹ thuật khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
(Thông tư số 32/2017/TT-BTNMTstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2017.

stop-check 10/8/2007 Quy chế quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
(Quyết định số 107/2007/QĐ-UBND)

Quyết định này quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với lĩnh vực khí trượng thủy văn của thành phố; quy định về quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp hoạt động về khí tượng thủy văn theo Thông tư 11/2006/TT-BTNMT; quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có các công trình chuyên dùng về khí tượng thủy văn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2007.

stop-check 11/7/1994 Quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Khí tượng thủy văn
(Nghị định số 62/1994/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 17/9/2008 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
(Quyết định số 128/2008/QĐ-TTgstatus1 )

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công báo. Bãi bỏ quyết định 15/2003/QĐ-BTNMT

stop-check 19/3/1997 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
(Nghị định số 24/1997/NĐ-CPstatus1 )