LuatVietnam

blue-check Khoản hỗ trợ cho đại lý bảo hiểm có phải khai nộp thuế GTGT?

Công văn số 3627/TCT-CS ngày 17/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 21/8/2023 1:48:11 PM | Latest updated: 22/8/2023 9:39:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5768
LuatVietnam

Công văn nhắc nhở Cục Thuế các tỉnh, thành phố lưu ý quy định mới về chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm nêu tại Điều 50 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP khi xác định nghĩa vụ thuế của các công ty bảo hiểm.

Ngoài ra, đối với các khoản tiền hỗ trợ, tiền thưởng mà công ty bảo hiểm chi cho các ngân hàng theo hợp đồng đại lý bảo hiểm, cần phải xác định đúng bản chất để kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, nếu là khoản tiền hỗ trợ không kèm điều kiện để ngân hàng thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho công ty bảo hiểm thì được miễn kê khai, tính nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, nếu xác định đây là tiền hỗ trợ để ngân hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho công ty bảo hiểm thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5768

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Đại lý bảo hiểmCập nhật đến: 17-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu