LuatVietnam

blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN

Công văn số 377/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế GTGT, TNDN, hóa đơn (3 trang)
Posted: 11/1/2023 8:33:39 AM | Latest updated: 11/1/2023 3:28:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5625
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty nhận được khoản tiền bồi thường theo quyết định của Tòa án thuộc quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì không phải kê khai nộp thuế GTGT, khi nhận tiền chỉ cần lập chứng từ thu, không lập hóa đơn.

Tuy nhiên, khoản thu tiền bồi thường phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định tại khoản 13 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 .

Về kê khai bổ sung hồ sơ thuế sau thời điểm bị thanh tra thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5625

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Thanh lý hợp đồng cho thuê đất trước hạn, điều chỉnh hóa đơn và thuế như thế nào?
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng