LuatVietnam

blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment

Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 3/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu (2 trang)
Posted: 6/6/2022 9:13:54 AM | Latest updated: 12/7/2022 3:36:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466 | Vietlaw: 568
LuatVietnam

Công văn nêu quan điểm của Tổng cục Hải quan đối với việc doanh nghiệp có phải nộp thêm hóa đơn GTGT điện tử cùng với hóa đơn thương mại tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, Điều 24 Luật Hải quan và điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ) chỉ yêu cầu doanh nghiệp nộp hóa đơn thương mại khi làm thủ tục xuất khẩu, không có yêu cầu phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để nộp vào hồ sơ xuất khẩu.

Hơn nữa, tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 đã quy định rõ, thời điểm phát hành hóa đơn GTGT điện tử đối với hàng xuất khẩu là sau khi hoàn thành thủ tục hải quan (không bắt buộc phát hành trước khi làm thủ tục xuất khẩu như hóa đơn thương mại).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2054-03062022TCHQ[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment
blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn
blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment
blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030
blue-check Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất? English attachment
blue-check Vì sao hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK không được miễn thuế?
blue-check Máy móc tạm nhập gia công, nếu chuyển giao cho công ty khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
blue-check Hàng XNK bị hỏa hoạn sẽ không được giảm thuế nếu chậm giám định thiệt hại English attachment
blue-check Trễ hạn làm thủ tục nhập khẩu sẽ bị chuyển luồng kiểm tra
blue-check Lưu ý việc hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ do hủy mua bán
blue-check Chưa thể thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Trà Lĩnh và Sóc Giang tỉnh Cao Bằng
blue-check Có thể khai bổ sung phí bản quyền chung cho nhiều tờ khai hải quan
blue-check Thuê doanh nghiệp khác sản xuất sản phẩm xuất khẩu sẽ không được hoàn thuế nguyên liệu
blue-check Hải quan sẽ tổ chức Hội nghị giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp sau Tết Nguyên đán
blue-check Điều kiện chậm nộp chứng từ hải quan trong mùa dịch English attachment
blue-check Khai hải quan trễ hơn 60 ngày, toàn bộ lô hàng sẽ phải kiểm tra thực tế