LuatVietnam

Không cần mở tờ khai khi bán hàng trong kho ngoại quan cho DNCX

Cập nhật 23/3/2021 | Đăng tải: LVN.5508

hoi CÔNG TY TNHH O.T.E.C
Công ty (A) mua hàng từ nước ngoài về nhập khẩu vô KNQ, sau đó bên A ký hợp đồng mua bán hàng với bên B (Bên B là công ty nằm trong khu chế xuất được hưởng thuế suất 0%). Theo tôi được biết nếu mở tờ khai để đưa hàng từ kho ngoại quan vào khu chế xuất thì chỉ cần bên B mở tờ khai nhập khẩu là được bên A không cần phải mở tờ khai xuất khẩu.
Bên A có cần phải xuất hóa đơn GTGT 0% cho bên B như trong hợp đồng ký kết không? Và cần thêm những giấy tờ gì để bên B mở tờ khai cho đúng?

luat Bộ phận tư vấn:

1. Theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Công ty TNHH O.T.E.C chuyển nhượng hàng hóa trong kho ngoại quan cho Doanh nghiệp chế xuất, thực hiện thông báo cho chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan theo dõi, không phải làm thủ tục xuất, nhập khẩu. 

2. Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào khu chế xuất theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

3. Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH O.T.E.C và Doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng thương mại và đồng tiền thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh về thủ tục hải quan, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn. 

Xem thêm

Doanh nghiệp chế xuất

otvet Thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi chuyển đổi thành DNCX có được xét hoàn?
otvet DNCX có phải khai hải quan khi bán bao bì đóng gói hàng nhập khẩu vào nội địa?
otvet Cung cấp dịch vụ cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0%
otvet Có được đặt cây ATM trong khuôn viên nhà máy của DNCX?
otvet Điều kiện thực hiện quyền phân phối bán buôn đối với DNCX
otvet DNCX có được kinh doanh phân phối hàng hóa trong nội địa?
otvet DNCX có phải nộp thuế khi bán hàng vào nội địa?
otvet Hàng hóa tài trợ chống dịch có được miễn thuế XNK?
otvet Thủ tục thuê tiêu hủy máy móc thiết bị của DNCX
otvet DNCX được miễn khai hải quan khi thuê gia công trong nội địa
otvet DNCX phải quyết toán hàng nhập khẩu miễn thuế trước khi sáp nhập
otvet Chuyển giao sản phẩm gia công từ nội địa cho DNCX phải khai hải quan
otvet DNCX có được bán lại nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài?
otvet DNCX phải báo cáo quyết toán cả vật tư, dụng cụ nhập khẩu
otvet DNCX có được chuyển nguyên liệu sang nước thứ 3 theo chỉ định của bên đặt gia công?
otvet DNCX có được bán thẳng sản phẩm đặt gia công sang nước thứ ba?
otvet Thủ tục khai hải quan khi DNCX thuê gia công sản phẩm ở nước ngoài
otvet DNCX có được phép bán chất thải nguy hại vào nội địa?
otvet DNCX có được thuê kho trong cụm công nghiệp?
otvet DNCX có bắt buộc phải lắp camera tại nhà xưởng?