LuatVietnam

blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment

Công văn số 3468/CTHN-TTHT ngày 1/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (4 trang)
Posted: 7/2/2023 8:04:26 AM | Latest updated: 8/2/2023 4:37:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5632
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 81 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài chỉ áp dụng trong trường hợp nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký thuế tại Việt Nam.

Ngược lại, nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam (theo quy định tại Điều 76 - Điều 79 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 ) thì bên mua hàng hóa, dịch vụ không phải nộp thuế thay.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5632

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV3468_01022023CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Những điểm mới về kê khai thuế được sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Về hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt