LuatVietnam

blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%

Công văn số 46739/CTHN-TTHT ngày 23/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (4 trang)
Posted: 26/9/2022 1:04:13 PM | Latest updated: 28/9/2022 11:13:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5544
LuatVietnam

Đối với các sản phẩm, dịch vụ đang áp dụng thuế GTGT 10%, nếu doanh nghiệp đối chiếu và không thấy thuộc các phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

Tuy nhiên, nếu xác định thuộc một trong các phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT.

Nguyên tắc giảm 2% thuế GTGT nêu trên áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại và chỉ áp dụng với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế GTGT 10%; không giảm với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế GTGT 5% hoặc thuộc diện không chịu thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5544

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 21-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?