LuatVietnam

Không điều chỉnh giảm hóa đơn đối với khoản thu do khách hàng mất cọc

Cập nhật 7/3/2023 | Đăng tải: LVN.5653

hoi Không nêu tên
Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đang sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Vào tháng 3/2022, bên tôi có xuất Hóa đơn (theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC) cho phần đặt cọc của khách hàng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, do khách hàng vi phạm thỏa thuận nên xử lý mất cọc. Vậy doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn mới “điều chỉnh giảm” toàn bộ giá trị hóa đơn cũ được không? Hay chỉ có thể hủy và điều chỉnh tờ khai thuế? Và nếu hủy, có phải gửi lại "báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" không?

luat Tổng cục Thuế:

Về nguyên tắc các khoản thu theo tiến độ của cơ sở kinh doanh bất động sản dưới mọi hình thức thì phải lập hóa đơn. Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản đã thu tiền khi đặt cọc sau đó khách hàng vi phạm thỏa thuận nên xử lý mất cọc thì khoản tiền cơ sở kinh doanh bất động sản đã thu là doanh thu của cơ sở kinh doanh bất động sản. Do đó, không phải thực hiện điều chỉnh giảm.

Xem thêm

Kế toán

otvet Không điều chỉnh giảm hóa đơn đối với khoản thu do khách hàng mất cọc
otvet Báo cáo hóa đơn của quý 2/2022 có thể nộp trước hoặc sau ngày 1/7/2022
otvet Cơ sở ủy thác hay nhận ủy thác xuất khẩu phải lập hóa đơn cho khách hàng nước ngoài?
otvet Hàng biếu tặng nhân viên có được xuất chung 01 hóa đơn?
otvet Thu lãi chậm thanh toán có cần xuất hóa đơn và nộp thuế?
otvet Nợ đã đến hạn nhưng không bị đòi có mặc nhiên được xóa nợ?
otvet Trường hợp nào phải xuất hóa đơn và tính thuế đối với khoản chi hộ?
otvet Tên hàng trên hóa đơn nếu là tiếng nước ngoài phải kèm theo tên tiếng Việt
otvet Cách lập HĐĐT cho mặt hàng không chịu thuế GTGT
otvet Hóa đơn học phí có cần ghi rõ môn học?
otvet Trả lại hàng nhập khẩu cũng phải lập hóa đơn
otvet Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình theo quyết toán
otvet Có thể xuất chung HĐĐT điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót trong kỳ
otvet Được phép hủy HĐĐT phát hành cho cá nhân nếu bị trả lại hàng
otvet Hàng không phải nộp thuế GTGT, cột thuế suất trên HĐĐT sẽ ghi “KKKNT”
otvet Hóa đơn thu học phí có bắt buộc ghi rõ môn học?
otvet Nhận lại phí bảo hiểm đóng thừa phải xuất hóa đơn
otvet Không bắt buộc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với chi nhánh phụ thuộc
otvet Hóa đơn xuất khẩu lập sau ngày thông quan có bị phạt?
otvet Tốt nghiệp chuyên ngành nào được thi chứng chỉ kế toán viên?