LuatVietnam

blue-check Không được thực hiện dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ English attachment

Công văn số 1631/BXD-QLN ngày 12/5/2022 của Bộ Xây dựng về hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng (2 trang)
Posted: 20/5/2022 9:25:34 AM | Latest updated: 31/5/2022 8:23:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5458
LuatVietnam

Căn cứ Điều 4 Luật số 03/2022/QH15, Bộ Xây dựng lưu ý, trường hợp chủ đầu tư chỉ có quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ thì không đáp ứng điều kiện được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại, bắt buộc phải đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư.

Một trong những điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại theo Điều 4 Luật số 03/2022/QH15 nêu trên là chủ đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hoặc có quyền sử dụng đất ở và đất khác đủ điều kiện chuyển mục đích thành đất ở.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5458
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1631-12052022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà đất