LuatVietnam

Không giới hạn số người phụ thuộc được giảm trừ của mỗi người lao động

Cập nhật 20/1/2023 | Đăng tải: LVN.5627

hoi Tuấn Phạm
Tôi đã làm đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cha và mẹ để được giảm thuế thu nhập, giờ có thể thêm cả em trai được không?
Bố mẹ tôi đã ngoài độ tuổi lao động, không có lương hưu, thu nhập dưới một triệu đồng/tháng và một em trai năm nay 16 tuổi, đang đi học.
Luật pháp có quy định mỗi người chỉ được làm giảm trừ gia cảnh tối đa cho bao nhiêu người không?

luat Luật sư Nguyễn Đại Hải - Công ty Luật FANCI, Hà Nội:

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

Giảm trừ gia cảnh gồm: giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2023 được thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Những đối tượng được giảm trừ gia cảnh:

- Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC bao gồm:

+ Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

+ Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Luật chỉ quy định điều kiện để xác định người phụ thuộc và chỉ giới hạn số lần tính giảm trừ gia cảnh với mỗi người phụ thuộc. Cụ thể, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế, chứ không giới hạn số lượng tối đa người phụ thuộc.

Như vậy, như trường hợp bạn Tuấn đưa ra, hoàn toàn có thể làm đăng ký giảm trừ gia cảnh cho em trai đang đi học và không có thu nhập để được tính giảm trừ gia cảnh trên tất cả những người phụ thuộc đó (3 người), mà không giới hạn số lượng tối đa.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Người phụ thuộc

otvet Không giới hạn số người phụ thuộc được giảm trừ của mỗi người lao động
otvet Cha mẹ bao nhiêu tuổi được tính là người phụ thuộc?
otvet Nuôi con học đại học có được giảm thuế TNCN?
otvet Có bị khống chế số người phụ thuộc đăng ký lại khi thay đổi công ty?
otvet Nghỉ việc trước khi quyết toán thuế TNCN có được tính lại mức giảm trừ gia cảnh?
otvet Cách tính thời gian được giảm trừ người phụ thuộc
otvet Thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là thời điểm quyết toán thuế
otvet Không cần xin giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Đăng ký bác ruột là người phụ thuộc phải có xác nhận không còn nơi nương tựa
otvet Tờ khai đăng ký người phụ thuộc đang áp dụng mẫu nào?
otvet Người phụ thuộc chưa gia hạn CMND có được giảm trừ tiếp?
otvet Vợ ở nhà nội trợ có được tính là người phụ thuộc?
otvet Khai bổ sung người phụ thuộc sau khi đã quyết toán sẽ không được giảm trừ
otvet Chuyển công ty phải đăng ký lại người phụ thuộc
otvet Miễn xin xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Không được đăng ký giảm trừ em ruột nếu bố mẹ còn khả năng lao động
otvet Giảm trừ người phụ thuộc tính từ thời điểm sinh con hay thời điểm đăng ký?
otvet Có được đăng ký em vợ làm người phụ thuộc?
otvet Không thể đăng ký em vợ làm người phụ thuộc
otvet Người mắc bệnh chưa có CMND vẫn được đăng ký phụ thuộc