LuatVietnam

blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại English attachment

Công văn số 3907/BXD-QLN ngày 5/9/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều kiện quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại (1 trang)
Posted: 19/9/2022 8:48:21 AM | Latest updated: 30/9/2022 5:42:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5546 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 (sửa đổi tại Điều 4 Luật số 03/2022/QH15 ), doanh nghiệp chỉ được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại khi có quyền sử dụng đất thuộc một trong 03 hình thức sau:

(i) đã có quyền sử dụng đất ở;

(ii) đã có quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án;

(iii) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở thương mại.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng (mua) đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì chỉ được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án khi toàn bộ đất mua đều là đất ở, không chấp nhận đất mua là đất hỗn hợp (vừa có đất ở, vừa có đất khác).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5546

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3907-05092022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các công ty môi giới không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Tư vấn bất động sản không được xuất hóa đơn theo kỳ
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment