LuatVietnam

blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan

Công văn số 56701/CTHN-TTHT ngày 21/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khai thuế GTGT kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh (4 trang)
Posted: 22/11/2022 1:09:40 PM | Latest updated: 28/11/2022 2:44:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5588
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xây dựng ở ngoài tỉnh, thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 thì khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Trường hợp hoạt động xây dựng công trình ngoài tỉnh thuộc khu phi thuế quan được hưởng thuế GTGT 0% theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 nên không phát sinh số thuế GTGT phải nộp thì không phải kê khai, phân bổ thuế GTGT cho tỉnh nằm trong khu phi thuế quan.

Ngoài ra, Cục thuế TP. Hà Nội cũng lưu ý, việc kê khai, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng ngoài tỉnh theo quy định tại tiết c.1 khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC chỉ áp dụng với nhà thầu ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư (nhà thầu chính); không áp dụng với nhà thầu phụ ký hợp đồng với nhà thầu chính.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5588

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?